PŘIZPŮSOBOVACÍ OBVODY TVARU L

Valná většina kupovaných tunerů pro vyladění antény jsou T-články. Ty sice doladí doslova i vidle v hnoji či šroubovák vražený do konektoru, ale často za cenu velkých ztrát. Zejména na dolních pásmech KV (160m, 80m), kdy už není kapacita použitých kondenzátorů dostatečná (a větší by se do úhledné bedny nevešly). Pak velmi záleží na správné obsluze, zda vzájemnou kombinací tří knoflíků nastaví užitečný signál do antény 90% a ztrátu v tuneru 10% nebo signál do antény jen 10% a ztrátu v tuneru 90%. Co je vám pak platné dobré SWR 1:1, když z antény skoro nic neleze. Nehledě na to, že když si někdo, kdo trošku tuší souvislosti ve VF technice, prohlédne vnitřní uspořádání oněch tunerů a uvidí hlavní cívku vyzařovat z bezprostřední blízkosti veškeré magnetické siločáry do stínícího krytu, má pocit, že se dívá spíš na indukční vařič než na anténní tuner. Pokud máte "rozumnou" anténu (dipól, Véčko, G5RV či W3DZZ), bohatě by to doladil i prostý L-článek (s přepínatelným kondenzátorem před a za cívku). Ten tyhle zákeřnosti nemá a vždy pracuje s maximální možnou účinností. Navíc kroutíte jen dvěma knoflíky – přepínač odboček na cívce a kondenzátor, což je rychlejší a ušetříte i jeden ladící kondenzátor. Tím vychází logicky i menší celá bedna, viz také http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/ant_clen.htm případně http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/prut_ant.htm a další.

Obvody typu „L“ tedy slouží k vzájemnému přizpůsobení výstupní  impedance zdroje signálu (generátoru) Zg k různým impedancím zátěže Zo odlišným od Zg. V závislosti na způsobu jejich zapojení můžeme upravovat impedanci „nahoru“ nebo „dolů“, transformace impedancí vlastně spočívá ve změně amplitudy vf kmitočtů. Pro dané hodnoty f, Zo a Zg je pouze jedna dvojice hodnot L a C, které splňují podmínku přizpůsobení. Pro pevné hodnoty Zo a Zg při změně kmitočtu f je nutno změnit hodnoty L a C. Výsledný obvod může tvořit buď horní propust, nebo dolní propust. Paralelní větev obvodu (spojená se zemí), je vždy na straně vyšší impedance. Jakost Q obvodu, na které závisí charakteristika kmitočtu a celkem tedy i účinnost obvodu závisí na vzájemném poměru Zo / Zg. Čím větší je poměr Zo / Zg, tím větší je provozní Q obvodu a tedy i jeho selektivita.

Kde:

f = pracovní kmitočet                             

Zg = impedance zdroje (generátoru)               

Zo = impedance zátěže                           

XL, XC = reaktance indukčnosti a kapacity    

Q = pracovní jakost zatíženého obvodu

Qo = jakost cívky

Ug, Uo = napětí na vstupu a výstupu

L, C = indukčnost cívky a kapacita kondenzátoru

Závěrem naznačím jednu z možností, jak na základě zde získaných poznatků zhotovit malý anténní přizpůsobovací člen k anténě typu „kus drátu“ (například podle http://ok1ike.nagano.cz/soubory/lambda_pul.htm nebo podle http://ok1ike.nagano.cz/soubory/tabor_ant.htm a mnoho dalších). Hodí se i pro připojování antén typu LW s různými délkami Lambda 1 / 2 nebo Lambda 1 / 4, dle návrhu WB3GCK.

L – 60 závitů na jádře T-68-2, odbočky na každém pátém závitu

C – Otočný kondenzátor 120 pF nebo více, izolovaný od kostry

Př1 – 12 polohový otočný přepínač, vhodný je keramický, ale pro QRP to nutné není

Př2 – Páčkový dvoupólový přepínač

D1, D2 – Libovolné Ge vf diody

LED – indikační LEdioda

Horní poloha přepínače Př2 – půlvlnná anténa

Dolní poloha přepínače Př2 – čtvrtvlnná anténa

Aby bylo možno sledovat vyladění antény, je zde přidán ještě jednoduchý obvod s LE diodou, kterou případně můžeme nahradit i měřidlem. Toto zapojení bylo použito v pásmu 40 metrů, pro nižší pásma je vhodné upravit (zvětšit) počet závitů cívky L.

Jak pracovat s tímto zapojením.

Krok 1 – připrav si kus vodiče („drátu“) o délce poloviny nebo čtvrtiny vlnové délky pásma, na kterém budeš pracovat.

Krok 2 – Zavěs tento vodič co možná nejvýše, rozhodně víc než 4 – 5 metrů nad zemí, ale nikdy ne v blízkosti vedení elektrického napětí.

Krok 3 – Přepínačem Př2 vyber délku – 1 / 4 nebo 1 / 2

Krok 4 – Skřínku s tímto obvodem uzemni, nebo použij minimálně jednu protiváhu o délce vlny.

Krok 5 – Přepínačem cívky (Př1) nastav co největší šum v přijímači

Krok 6 – Po zaklíčování vysílače dolaď anténu kondenzátorem na maximální jas diody, případně ještě uprav nastavení Př 2 cívky.

Krok 7 – A koukej sekat spojeníčka, ať to frčí…………