ANTÉNA LAMBDA PŮL

Pokud jsme nějakou dobu na jednom místě, například na chatě, na zahrádce, v kempu a podobně, uvítáme možnost dokonalejšího spojení na CB, než s anténou typu „pendrek“. Doporučuji vyzkoušet uvedenou anténu „půlku“, tedy půlvlnný zářič snadno zhotovitelný z kousku drátu zavěšeného třeba na strom.

Problém bývá v tom, že tento typ antény má vysokou vstupní impedanci, zhruba okolo 1 000 ohmů, kterou musíme přizpůsobit k výstupní impedanci stanice a vedení, tedy k 50 ohmům. Ve skutečnosti to ale zase nějaký moc velký problém není, jednoduše použijeme tak zvaný PI článek (nazvaný podle podoby s řeckým písmenem PI), kterým můžeme snadno a jednoduše požadovanou impedanci transformovat. Jedno takové provedení je na obrázku.

Cívka L1 je navinuta vodičem o průměru kolem 1 mm 5 závitů na kostřičce průměru 5 mm, krok vinutí (vzdálenost jednotlivých závitů od sebe) je 2 mm. Dolaďovacími kondenzátory (tzv. trimry) C1 a C2, případně i roztažením či stlačením závitů cívky L1 doladíme obvod na minimální PSV a maximální napětí pole.

Zdroj http://cityradio.narod.ru/