NF ZESILOVAČ S TTL IO

V minulém článku (ttl_oscil.htm) bylo znázorněno jak linearizovat zesílení digitálního obvodu TTL, pomocí zpětné vazby z výstupu opět na vstup, viz obrázek:

V případě, že požadujeme větší výstupní výkon, například pro připojení reproduktoru, jednoduše připojíme několik invertorů paralelně, například podle následujícího obrázku.

Takto získáme jednoduchý nízkofrekvenční zesilovač napětí. Ale povězme si to upřímně, toto zapojení není právě to ideální, jaké by jsme mohli běžně používat. Podíváme se na poněkud dokonalejší metody.

Na dalším obrázku je uvedeno schématické zapojení zesilovače osazeného logickým prvkem NAND s otevřeným kolektorem.

Součinitel jeho zesílení závisí na hodnotě odporu zátěže R3, tak na příklad při jeho hodnotě R3 = 330 Ohmů, je činitel zesílení 47. Při R3 = 680 Ohmů je 51, při R3 = 1k7 je zesílení 77, a například při R3 = 7k4 je to 89.

Pracovní bod je určen odporovým trimrem R2, kterým se nastaví výstupní stejnosměrné napětí hradla na hodnotu 2,5 V. Amplitudová charakteristika takového zesilovače při hodnotě odporu R3 = 680 ohmů je lineární až do výstupního napětí 1,2 V. Vstupní odpor zesilovače je kolem 2,4 kiloohmu. Dolní mezní kmitočet pracovního pásma je dán velikostí kapacity kondenzátoru C1, při hodnotě uvedené na schématu je to od 20 Hz a horní mezní kmitočet je cca 200 kHz, na vyšších kmitočtech nebylo měřeno.

Literatura: И. А. Нечаев, Массовая Радио Библиотека (МРБ), Выпуск 1172, 1992 год.