TTL OSCILÁTOR

Jednoduchý generátor sinusových kmitů je možno realizovat dokonce i pomocí logického obvodu 7400. Pokud si odmyslíme laděný obvod L1 – C3 vidíme na schématu obyčejný multivibrátor, používaný v mnoha různých zapojeních.

Celý vtip spočívá v tom, že logické prvky zde jsou nastaveny odporovou zpětnou vazbou R1 a R2 (v rozmezí od 220 ohmů do 1k) do lineárního pracovního režimu. Obvod pracuje s uvedenými hodnotami laděného obvodu LC jako oscilátor v rozsahu kmitočtů od 5,5 MHz do 10 MHz s amplitudou výstupního napětí několika voltů..

Cívka L1 má 16 závitů na kostřičce 5 mm měděným smaltovaným vodičem o průměru 0,3 mm, odbočka je uprostřed.