QRP CW TRANSCEIVER 3.5MHz S A244

TRX s príslušenstvom

   Prijímacia časť: Prijímač má preladenie v celom pásme 80m, pri príjme SSB signálov si musíme naladiť správne postranné pásmo lebo RX prijíma obidve postranné pásma. Je to dané princípom priameho zmiešavania kmitočtu. V podstate celý prijímač je integrovaný v IO A244D, tento obvod obsahuje všetko potrebné pre KV prijímač. Oscilátorový signál do zmiešavača je odoberaný z VFO z dosky vysielača. Na vstupe je použitá dvojobvodová pásmová priepusť s kapacitnou väzbou. Signál potom pokračuje na symetrický vstup A244D. Za detektorom je zaradený LC obvod naladený na 700Hz. Vlastne len tento obvod tvorí NF selektivitu prijímača. Aj takýto jednoduchý obvod v NF ceste veľmi pomôže pri príjme CW signálov a príjem SSB signálov je príjemný, nezkreslený. Cievka v rezonančnom obvode L7 je navinutá na maličké hrnčekové jadro, pre dosiahnutie potrebnej indukčnosti som musel použiť tenký drôt. Na väčší hrnček s vyššou konštantou AL by vyšiel menší počet závitov a hrubší drôt, určite by sa to prejavilo rapídnym vzrastom NF selektivity prijímača no na úkor rozmerov RXu. Doska plošných spojov je obojstranná, horná strana slúži ako zem. Ukostrené vývody súčiastok sú prispájkované priamo na fóliu, okolo priechodzích otvorov je fólia odstránená väčším vrtákom. Motív plošného spoja je tým pádom jednoduchší, netreba navrhovať zemné spoje. Prepážky pri vstupných obvodoch sú z tenkého pocínovaného plechu (konzerva), prispájkované o fóliu.

   Vysielacia časť: Konštrukcia vysielača je prevzatá z časopisu Amatérske rádio 6/1984 strana 232 a 233. Jedná sa o QRPP TRX Kolibrík podľa OK1DLY. VFO pracuje v známom Clapp zapojení. Napájacie napätie je stabilizované T5 a malo by byť okolo 9 až 10V. Autor doporučuje čo najvoľnejšiu väzbu s oddeľovacím stupňom. Cievka L7 je zaliata roztokom penového polystyrénu rozpusteného v acetóne. Signál z oddeľovacieho stupňa je privedený na LC obvod L8, C27 ktorý potlačuje nežiadúce harmonické kmitočty. Kondenzátor C29 by mal mať kapacitu čo najmenšiu, asi 10 až 15nF. Tranzistor T7 nemá mať veľký činiteľ zosilnenia lebo môže dôjsť k rozkmitaniu PA. Najlepšie výsledky v tomto zapojení dával KF508, potom KF507 a KSY34 druhej akosti. Môžu sa použiť aj tranzistory KU601 alebo KU611, neprinesie to však podstatné zvýšenie výkonu. Môžu sa ale zapojiť 2xKSY34 paralelne. Úplne nevyhovujúcim tranzistorom pre PA v tomto zapojení je KF503.

   Konštrukcia transceivra:Pri oživovaní najprv skontrolujeme odoberaný prúd, má byť okolo 20mA. Potom skontrolujeme na doske vysielača napätie na emitore T5 - stabilizátor napätia pre VFO. Funkčnosť NF zosilňovača s IO 741 overíme dotykom prsta na vstup IO - v slúchadlách musíme počuť brum. Krabička pre TRX je zospájkovaná z odrezkov kuprextitu vysokých 40mm ako vidno na fotografii. Pri prevádzke (platí všeobecne pre transceivre ktoré používajú RX s priamym zmiešavaním kmitočtu) ladíme protistanicu na NULOVÝ záznej a potom sa RIT-om naladíme na jednu alebo druhú stranu od nulového zázneja aby sme protistanicu počuli. Na prepínanie príjem/vysielanie som použil Isostat so štyrmi prepínacími kontaktami, je pripevnený dvomi skrutkami M3 o predný subpanel. Na subpaneli sú upevnené aj potenciometre na riadenie zisku RX, RIT a ladenie VFO. Na zadnom paneli sú DIN konektory pre slúchadlá a elbug (na konektor pre elbug som vyviedol na jeden pin aj napájanie +12 V pre elbug), ďalej anténny konektor BNC a zdierka na ktorej je pri vysielaní +12 V tx - slúži na napájanie PA s tranzistorom KU611. Napätie + 12V tx získame z voľného štvrtého kontaktu prepínača Isostat TX/RX.


Fotografie a technická dokumentácia: