KONCOVÝ STUPEŇ 5W PRE PÁSMO 3.5MHz

Vrchný pohľad do PA
Spodný pohľad do PA

Schéma zapojenia:

Schéma RX

   Koncový stupeň som urobil k transceivru Kolibrík, do závodov je necelý Watt v anténe málo. Na vstupe tranzistora KU 611 je ladený L-článok ktorý prispôsobuje vstupnú impedanciu PA na nízku impedanciu uzemnenej bázy tranzistora. Ladený L-článok znižuje obsah harmonických na vstupe PA, čo sa samozrejme priaznivo prejaví aj na výstupe PA. Po prepočítaní hodnôt L-článku PA dobre funguje v pásmach 160 - 30m. Na 20m som to neskúšal, obávam sa že KU 611 to už nezvládne. Trimer 47 Ohmov v báze tranzistora stabilizuje pracovný bod PA, pri oživovaní sa nastavuje na minimálnu potrebnú hodnotu aby bol na výstupe plný výkon 5W. Poistka v emitore KU 611 zavádza do zosilňovača malú zápornú spätnú väzbu, je priletovaná priamo z vývodu tranzistora na kostru. Ovládacie a zároveň napájacie napätie + 12V TX som vytiahol z budiaceho TRX, je to spoľahlivé a jednoduché riešenie. Vo výstupnom obvode je transformátor navinutý na dvojotvorovom jadre z TV symetrizátorov, hmota N1. Jadro je dlhé 12mm. Pozor na hmotu jadra, v starých maďarských televízoroch som objavil jadrá rozmerovo totožné no materiál blízky N01! Jadro neznámeho pôvodu doporučujem premerať LC meračom (to ale platí všeobecne, nie len pre dvojotvorové jadrá). Transformátor som navinul medeným postriebreným drôtom s teflonovou izoláciou ktorá zabráni dotyku vinutia s jadrom - je naozaj dôležité aby nemohol nastať elektrický kontakt vinutia a jadra!! Obyčajný vodič so smaltovou izoláciou sa ZARUČENE prederie o hrany jadra a my budeme márne hľadať chybu prečo PA nedáva plný výkon. Píšem to z vlastnej skúsenosti, dokonca keď som trocha potriasol s obvodom, výkon skákal ako sa mu chcelo... Jeden celý závit v dvojotvorovom jadre sa myslí tak, aby prechádzal cez obe dierky jadra - ovinul strednú priečku jadra. Tranzistor treba chladiť, použil som chladič procesora zo starej 286-tky. Je primontovaný dvoma skrutkami M3 o šasi PA, na dotyk čiapočky KU611 a chladiča treba dať trošku silikónovej vazelíny.