KV KONVERTOR II

Nedávno jsem ZDE popsal jeden takový přístroj, který umožňuje poslouchat rozhlasové a jiné stanice na běžný středovlnný přijímač, byl nastaven pro příjem pásma 49 metrů. Na krátkých vlnách se ale vyskytuje takových pásem se zajímavým programem více, například rozhlasové pásmo 31 metrů. No a abychom se podívali i na jiné možnosti techniky, zvolíme zase poněkud jiné zapojení konvertoru. Schéma jeho zapojení je na následujícím obrázku. Skládá se z oscilátoru řízeného krystalem s kmitočtem 4,43 MHz (ze starých vyhozených počítačů), dále ze vstupního laděného obvodu a diodového směšovače. Výsledný produkt směšování, to je rozdíl kmitočtů z antény a dvojnásobku kmitočtu oscilátoru je přiveden na vstup antény SV přijímače.

Laděný obvod L1 – C2 je naladěn na střed přijímaného pásma, tedy v našem případě na 9,63 MHz. Z jeho odbočky postupuje signál na směšovač složený ze dvou antiparalelně zapojených diod D1 a D2. Toto zapojení vyžaduje kmitočet oscilátoru poloviční, než je tomu u ostatních typů směšovačů. Je to proto, že jedna z diod zpracuje jednu půlvlnu signálu a druhá dioda zase opačnou půlvlnu. Ve výsledku během jedné periody signálu oscilátoru se směšovač otevře dvakrát. Oscilátor pracuje s tranzistorem T1, jeho kmitočet je určen krystalem 4,43 MHz. Na tento kmitočet je také naladěn obvod L2 – C4. Vzhledem k tomu, co bylo napsáno výše o vlastnostech směšovače, jeho činnost odpovídá kmitočtu oscilátoru 8,86 MHz při použití klasického směšovače. Ladění na přijímanou stanici se provádí ladicím prvkem středovlnného přijímače, použitého jako mezifrekvence v rozsahu 550 až 1 100 kHz, což umožňuje přijímat krátkovlnné stanice v pásmu 9,41 až 9,96 MHz.

Cívky L1 a L2 jsou navinuty na kostřičkách s feritovým dolaďovacím jádrem, získaných z vyhozeného TV přijímače z modulů barev nebo dekodéru barev. Cívka L1 má 18 závitů a cívka L2 25 závitů měděným smaltovaným vodičem průměru 0,22 mm. Cívky jsou stíněny kovovým krytem, vodivě spojeným se „zemí“, tedy společným vodičem. Konvertor můžeme napájet buď z malého usměrňovače, nebo (a to vřele doporučuji) z destičkové baterie 9V.

Při uvádění do chodu bývá vhodné nastavit napětí z oscilátoru na optimální hodnotu, kdy směšovač pracuje nejlépe. Toho se dá docílit změnou kapacity kondenzátoru C3, případně také změnou hodnoty odporu R3

Zdroj http://electronic.vladbazar.com/index.php