KV KONVERTOR

Na stránkách tohoto webu již bylo zveřejněno několik konvertorů, t. j. zařízení pro přeměnu kmitočtu, umožňujících příjem krátkovlnných stanic na středovlnném přijímači. Zde nabízím zase další, jiné zapojení, které převádí rozhlasové krátkovlnné pásmo 49 metrů na střední vlny kolem 1,6 MHz, tedy konec středovlnného rozsahu. Pokud právě nemáte po ruce žádný vhodný přijímač, zkuste použít třeba TOHLE. Jednoduše na horním konci středovlnného pásma vyberte volný kmitočet, na který chcete převést poslech krátkovlnných stanic. Pro poměrně slušný příjem dle zkoušek postačí anténa o délce dva až pět metrů, ale například večer se podařilo přijímat mnoho stanic i na 1 metr dlouhý kus drátu hozený z okna paneláku.
Konvertor se skládá ze směšovače s tranzistorem T2, do jehož báze je přiveden přijatý signál v rozsahu krátkých vln, laděný obvod je naladěn na střed přijímaného pásma, tedy kolem 6,1 MHz. Do emitoru směšovače se současně přivádí signál z oscilátoru s tranzistorem T1, který pracuje na kmitočtu kolem 4,4 MHz a je laděn pomocí dvou červených LED, které zde nahrazují tak zvané Varicapy, tedy kapacitně závislé diody, jejich kapacita je řízena napětím přivedeným z ladicího potenciometru. Rozsah ladění je dán nastavením proudu oscilátoru pomocí odporového trimru 1k v emitoru tranzistoru T1. Rozdíl obou kmitočtů, tedy 1,7 MHz je přijímán výše uvedeným středovlnným přijímačem.

Výsledky jsou překvapivě dobré, i přes nízké napájecí napětí, odběr zapojení je pod 1 mA. Ještě poznámka k použitým tranzistorům – v několika exemplářích byly použity jak „nějaké“ tranzistory získané z mezifrekvenčních zesilovačů vyhozených TV přijímačů, tak i nízkofrekvenční řady KCxxx, v jednom vzorku BC548C, a ve všech případech pracovaly k naprosté spokojenosti, jejich citlivost byla podle porovnávání uchem přibližně stejná.

Zdroj http://www.diyelectronicsprojects.com/search/label/Radio%20%28RF%29