KOAX JAKO CÍVKA

V oboru ultrakrátkých vln (UKV, UHF) se často používají jako laděné obvody souosé rezonátory, vzhledem k malé vlnové délce snadno vyrobitelné. Pro ještě vyšší kmitočty zase dutinové rezonátory, ale pokud ale přejdeme na nižší kmitočty, třeba do oblasti krátkých vln, narážíme již na problémy s rozměry takového rezonátoru, i když jednou z možností jak je řešit alespoň pro vyšší pásma je uvedeno na http://ok1ike.nagano.cz/soubory/rezonator.jpg. Nedávno zde byl uveden článek KOAX OBVODY na adrese http://ok1ike.nagano.cz/soubory/lc_koax.htm, zkusíme se tedy inspirovat i zde a použijeme odřezek souosého kabelu jako laděný obvod. Víme, že onen kabel má jak svou indukčnost, tak i kapacitu, konstrukce se dá rozměrově zmenšit třeba tím, že kabel svineme do klubíčka. Když uvážíme, že jakost Q a teplotní stabilita takového obvodu jsou mnohdy lepší, než u klasických LC obvodů, stálo by za to jej vyzkoušet.

Na schématu je uveden laditelný oscilátor určený k syntezátoru kmitočtu pro KV transceiver. Princip zapojení je tak zvaný „tříbodový“ oscilátor s kapacitním děličem, všeobecně známý pod názvem Colpitts oscilátor. Roli cívky L1 zde zastává na jednom konci zkratovaný úsek souosého kabelu. Při použití hodnot součástek znázorněných na schématu a délce kabelu 25 cm je pracovní kmitočet oscilátoru 50 MHz (pro další zpracování se do patřičného rozsahu kmitočtů dělí číslicovými obvody na desetinu).

Kmitočet oscilátoru je možno ladit buď běžným otočným kondenzátorem, nebo varikapy, jak je znázorněno na schématu.

Zdroj QST 5/1981