REZONANČNÍ OBVODY Z KOAX KABELU

Mnoho z nás má problémy s rušením VKV stanic kmitočtově blízkými stanicemi, s intermodulačním rušením, zrcadly a podobným neřádstvem, řešením může být vstupní laděný obvod s vyšší jakostí Q. Takový obvod můžeme vyrobit ze dvou odřezků souosého kabelu jako preselektoru, například podle následujícího obrázku.

 

Preselektor z koaxu                        Náhradní zapojení

Pokusný obvod vytvořený z 75 ohmových zelených kabelů se solidní polyethylenovou izolací určených pro rozvod TV signálu, má na kmitočtu 144 MHz činitel jakosti Q = 150 a na kmitočtu 432 MHz dokonce 400. Kondenzátory C1 a C2 použijeme kvalitní keramické trimry, pro pásmo 144 MHz s kapacitou 5 až 25 pF, pro pásmo 432 MHz s kapacitou 2 až 7 pF. Celkovou délku kabelů určíme podle:

kde = pracovní vlnová délka v metrech,  f = pracovní kmitočet v Hz, C =  kapacita kondenzátorů v obvodu ve Faradech, Z = samozřejmě impedance použitého kabelu v ohmech. Co je to   snad nemusím vysvětlovat.

Impedance zatíženého obvodu v bodě „b“ se rovná:

a v bodě „c“ :

Pokud impedance zátěže je o mnoho menší, než Rac pak jeho hodnota v bodě C je

Popsaný obvod byl sestaven na kousku oboustranného plošného spoje, jedna strana je použita jako společná „zem“ a na druhé straně jsou všechny spoje.

Zpracováno podle Радио, 1981 č. 5-6, strana.25.