INDIKÁTOR NAPĚTÍ

PRO 3 ÚROVNĚ

Tento článek navazuje na předešlé články s názvy INDIKÁTOR STAVU AUTOBATERIE (ZDE) a jeho pokračování s názvem INDIKÁTOR NAPĚTÍ PRO 2 ÚROVNĚ (ZDE) a jeho zapojení je rozšířeno o další úroveň signalizace, tedy se signály: Napětí vyšší, nižší, nebo správné.

K tomuto účelu jsou zde použity dvě červené LED (nesprávná napětí, vyšší nebo nižší) a jedna zelená (správné napětí).

Při určitém  napětí na běžci potenciometru R1 (správné napětí) jsou oba tranzistory otevřeny a tedy svítí pouze zelená LED3. Pootočením běžce potenciometru nahoru (podle schématu) je na něm vyšší napětí. Otevře se tranzistor T1, LED3 zhasne a rozvítí se LED1. Při pootočení běžce potenciometru dolů (k zápornému pólu) napětí na něm logicky poklesne (napětí menší než správné), tranzistor T1 se zavře, zhasne LED1,  otevře se tranzistor T2 a rozsvítí se LED2 (nižší napětí). Během změn nastane tedy takováto situace: Zhasne LED1, krátce se rozsvítí a zhasne LED3, a nakonec se rozsvítí LED2 (napětí vyšší než správné).

Vzhledem k relativně nízké citlivosti indikátoru je přechod od jednoho stavu k druhému poměrně hladký – na příklad LED1 ještě plně nepohasla, a už se začíná rozsvěcet LED3.