INDIKÁTOR NAPĚTÍ

PRO 2 ÚROVNĚ

Tento článek navazuje na předešlý s názvem INDIKÁTOR STAVU AUTOBATERIE (ZDE) a jeho zapojení je rozšířeno o další úroveň signalizace.

V dolní poloze běžce potenciometru R1 (u záporného vodiče) jsou oba tranzistory uzavřeny, a tedy obě LED nesvítí. Při pozvolném otáčení hřídelkou potenciometru napětí na jeho běžci roste a když dosáhne otevírací napětí tranzistoru T1, rozsvítí se LED1. Při jeho dalším otáčení se dostaneme k bodu, kdy se přes diodu D1 otevře tranzistor T2 a rozsvítí se LED2. Jinými slovy, nízké vstupní napětí způsobí, že svítí pouze LED1 a při vyšším vstupním napětí obě LED. Když pomalu vstupní napětí potenciometrem snižujeme, jako prvá zhasne LED2 a dále pak i LED1. Jas světelných diod samozřejmě závisí na jejich předřadných odporech R3 a R5, zvýšením jejich hodnoty jas klesá.

Před připojením indikátoru k reálnému zařízení musíte odpojit horní konec potenciometru od kladného vývodu a připojit k němu kontrolní proměnné napětí. Jeho regulací pak můžeme přesněji nastavit činnost indikátoru na požadovaná napětí.

Na pozici LED1 jsem použil červenou diodu, na pozici LED2 zelenou.

Námět http://www.kondratev.ru/