ELEKTRONICKÝ KLÍČ

Již několik konstrukcí automatického telegrafního klíče bylo zde popsáno, například:

key1.htm

telegr_klic.htm

el_key.htm

Po začátku nového školního roku jsme v kroužku vyzkoušeli a postavili několik kusů klíčů v dále uvedeném provedení. Vycházeli jsme ze známého mnohokrát ověřeného zapojení generátoru nízkofrekvenčních kmitočtů s oblíbeným integrovaným obvodem NE555.

R1 – 470

R2 – 1k2

P – 10k/N

C1 – 68M/25V

C2 – 4n7

D1 – libovolná vf Si dioda

Jeho činnost je velice jednoduchá. Pomocí pastičky (pádla) přivedeme na vývody 6 a 7 IO kladné napájecí napětí, přes větší nebo menší odpor. Tím vyrobíme  vyšší, nebo nižší kmitočet, a v jeho rytmu pak spíná relé na výstupu. Pomalejší (nižší) kmitočet má samozřejmě delší trvání impulsu než rychlejší (vyšší) kmitočet, takže relé vytvoří „čárku“ telegrafní abecedy, při vyšším kmitočtu vyrábí „tečky“. Celkovou rychlost vysílání určuje hodnota potenciometru P. Paralelně k relé je připojena dioda D1, která chrání integrovaný obvod před případnými přepěťovými špičkami vznikajícími na indukčnosti vinutí relé.

A JE TO…….