CW GENERÁTOR

Nedávno jsem na těchto stránkách popisoval poloautomatický telegrafní klíč (elbug) s integrovaným obvodem NE 555 (viz EL KLIC). Jelikož jsme jich do kroužku koupili více, „pro strejčka příhodu“, bádali jsme, co s nimi ještě spáchat. Jelikož jejich původním posláním je výroba nízkofrekvenčních kmitů, prostě a jednoduše zhotovíme doplněk k oněm klíčům, aby dohromady tvořily funkční zařízení.

Výsledné zapojení je na uvedeném schématu. Je to v podstatě astabilní multivibrátor, jehož pracovní kmitočet závisí na hodnotách součástek R1, R2 a C1. Celý obvod je napájen z 9V destičkové baterie. Kmitočet (výšku tónu) je možno nastavit potenciometrem R2, hlasitost potenciometrem R3. Do zdířek „Klíč“ připojujeme buď klasický telegrafní klíč, nebo výše uvedený „elbug“, případně můžeme „pípat“ i pomocí tlačítka Tlač, které je možno i vynechat.

Zpracováno podle http://www.circuitstoday.com/category/ham-radio-circuits