AM VYSÍLAČ 555

Na adrese http://ok1ike.nagano.cz/soubory/osc_555.htm je uveden jednoduchý vysílač s integrovaným obvodem NE 555, jeho příjem na běžném přijímači je však, jak je tam uvedeno, poněkud problematický, jelikož vysílá pouze nemodulovanou nosnou vlnu. Nojo, jenže nic nám nebrání v tom, si jej modulovat, třeba pomocí mikrofonu, zapojeného místo kondenzátoru C1 z původního zapojení, viz obrázek:

Zde je potřeba použít buď kondenzátorový mikrofon s větším výstupním napětím, nebo mikrofon doplněný o malý předzesilovač. Hodnoty ostatních součástek zůstávají stejné jako v předešlém případě, tedy napájení z jedné 9V destičkové baterie, jaká se používá v tranzistorových přijímačích, ale s úspěchem bylo vyzkoušeno i napájení z jedné ploché baterie 4,5V. Kondenzátor C2 má kapacitu 10n, potenciometr R1 = 5 kiloohmů, odpor R2 = 1k.

Pracovní kmitočet je dán součtem hodnoty odporů R1 a R2 a kapacitou kondenzátoru C2. Zvětšováním hodnoty potenciometru R1 se výsledný kmitočet snižuje, a opačně. Právě tak změnou kapacity kondenzátoru C2 je možno nastavit kmitočet hrubě, zvětšením hodnoty kmitočet klesá. S uvedenými součástkami oscilátor pracoval na kmitočtech od 1,5 až do cca 4 MHz. U starších verzí integrovaného obvodu byl dosažen pracovní kmitočet maximálně cca 600 kHz. V případě požadavku šíření signálu na větší vzdálenost, je možno k vývodu 3 integrovaného obvodu připojit přes malou kapacitu 22 až 47 pF kousek drátu jako anténu, ale pozor na to, že něco takového je ilegální a může to rušit ostatní uživatele kmitočtu.

Námět pochází ze stránek http://sites.google.com/site/ehobyprojects