OSCILÁTOR 555

Jeden z nejznámějších integrovaných obvodů, časovač NE555 o kterém jsem zde již psal, je schopen vyrábět elektrické kmity od desetin hertzů až do vysokofrekvenční oblasti, tedy tak zvané „rádiové“ kmitočty, používané v přijímačích a vysílačích. Jedno takové zapojení je na obrázku, frekvenci vyráběných kmitů (kmitočet) je možno nastavit pomocí potenciometru R1. Výstupní výkon tohoto přístroje je poměrně malý, ale přesto dostatečný aby mohl být přijímán na běžném rozhlasovém přijímači, nebo třeba i krátkovlnným přijímačem. Vzhledem k tomu, že vysílá pouze nemodulovanou nosnou vlnu, neuslyšíme v běžném AM přijímači samozřejmě nic. Potřebujeme tedy ještě do přijímače zabudovat tak zvaný záznějový oscilátor, který vytvoří slyšitelné zázněje. Blíže na toto téma bylo již na těchto stránkách toho popsáno dost, stačí jen párkrát kliknout. Tak třeba v článku PŘIJÍMAČ ZA BABKU, a mnoha dalších popisech.

Funkci vysílací antény zde zastává vysokofrekvenční tlumivka L1 s indukčností 2,5 mikrohenry. Vzhledem k malým rozměrům jsme toto zařízení používali i v improvizovaném „honu na lišku“, kdy tento oscilátor byl nenápadně zahrabán ve spadaném listí.

Zařízení pracuje s jednou 9V destičkovou baterií, jaká se používá v tranzistorových přijímačích, ale s úspěchem bylo vyzkoušeno i napájení z jedné ploché baterie 4,5V. Kondenzátory C1 a C2 mají každý kapacitu 10n, potenciometr R1 = 5 kiloohmů, odpor R2 = 1k.

Pracovní kmitočet je dán součtem hodnoty odporů R1 a R2 a kapacitou kondenzátoru C2. Zvětšováním hodnoty potenciometru R1 se výsledný kmitočet snižuje, a opačně. Právě tak změnou kapacity kondenzátoru C2 je možno nastavit kmitočet hrubě, zvětšením hodnoty kmitočet klesá. S uvedenými součástkami oscilátor pracoval na kmitočtech od 1,5 až do cca 4 MHz. V případě požadavku šíření signálu na větší vzdálenost, je možno k vývodu 3 integrovaného obvodu připojit přes malou kapacitu 22 až 47 pF kousek drátu jako anténu, ale pozor na to, že něco takového je ilegální a může to rušit ostatní uživatele kmitočtu.