TX 5W FM

Toto zapojení uvádím pouze pro studijní účely, jeho provoz u nás není povolen.

Pro provozní kmitočet 66 až 108 MHz má cívka L1 6 závitů vodičem 0,8 – 1 mm na průměru 20 mm, rozestup mezi závity 1 mm, odbočka uprostřed. L2 má 2 až 3 závity stejným vodičem opět na průměru 20 mm, rozestup mezi závity 1 mm. Provedení cívek je vysvětleno na stránce JAK NAVINOUT CÍVKU. Vazební cívka L2 se při nastavování přibližuje nebo oddaluje od L1 na nejlepší přizpůsobení k anténě – v nouzi třeba podle „čichátka“.

Zapojení a data elektronky EL84 jsou na dalším obrázku.