ZESILOVAČE KE KRYSTALCE

Přesto, že v dnešní době již rozhlasových vysílačů na středních (a hlavně dlouhých) vlnách citelně ubylo, ještě stále se nachází odvážlivci, kteří se chtějí pustit do stavby toho nejjednoduššího přijímače – tedy krystalky. Úplně základní předpoklad úspěšnosti, je mít pořádnou anténu a uzemnění. Ale i když se podaří krystalku „rozchodit“, tedy poslouchat nejbližší silný vysílač, přeci jen začnete po čase uvažovat, jak své zařízení vylepšit – a tímto okamžikem se z vás stává pravý radioamatér. Prostě nespokojit se s dosaženým výsledkem, ale stále zdokonalovat nejen ten svůj přístroj, ale i sebe.

Základní zapojení krystalky, jaké se vyskytuje ve všech možných popisech, je na následujícím obrázku:

Snad jste také narazili na rozšíření tohoto základního zapojení o další diodu, ve funkci násobiče napětí která nám poněkud zvýší hlasitost přijímaného signálu:

Zde vidíme mimo diodu D2 ještě dvě další součástky, kondenzátory C1 (oddělovací) a C2 (filtrační, jeho úkolem je odfiltrovat zbytky vysokofrekvenčního napětí po detekci). Příjem se nám poněkud zlepšil, ale stále ještě „to není ono“, chtělo by to ještě větší hlasitost. Jo a také, abych nezapomněl, také vyřešit jednu starost s vysokoohmovými sluchátky, které se obtížně shánějí. Běžně se vyskytují sluchátka od přehrávačů MP3 a podobných, které v předešlých zapojeních prostě nepracují tak, jak by měly. Takže si tyto problémy vyřešíme najednou velmi jednoduše, použijeme k tomu tranzistory, které nám jednak signál zesílí a hlavně umožní použít sluchátka s nízkým odporem (přesněji s nižší impedancí) nebo dokonce i reproduktor s vyšší impedancí, nad 20 ohmů.

No vida, to už je jiný kafe.

Ale ale, copak? Máte krátkou anténu a tím pádem slabý signál?

Tak jo, řešíme problémy dále, když už tady máme ty tranzistory, tak si ještě zesílíme signál z antény. A jdeme na to.

Tak tohle zapojení je již poněkud komplikovanější, než základní krystalka, proto si o něm něco povíme. Zapojení pracuje ve funkci přímozesilujícího přijímače a umožňuje dle použitého ladicího obvodu skládajícího se z cívky L a ladicího kondenzátoru CL příjem v rozhlasových pásmech buď dlouhých, nebo středních vln. Pokud máte zájem i o příjem dlouhých vln, pospěšte si - 28.února 2014 dojde k vypnutí rozhlasového vysílače ČRo 1 Radiožurnálu Topolná s dlouhovlnným kmitočtem 270 kHz, vysílajícím od roku 1978 s obrovským výkonem 1,5 MW. Tento vysílač je (zatím) velmi dobře slyšitelný po celých Čechách. Ale pokud si tento přijímač chcete stavět (nebo testovat) po únoru 2014, soustřeďte se raději na pásmo středních vln. Z vysílače Praha – Bořanovice  a z vysílače Brno – Řečkovice pracují na 1233 kHz stanice Radio Dechovka, v době psaní tohoto článku ve zkušebním provozu, ale v okolí Prahy dobře slyšitelně i na tento přijímač v takové hlasitosti, že ozvučí celý byt. V budoucnu by se měl jejich výkon dále zvyšovat. Kmitočty dalších rozhlasových stanic Českého rozhlasu jsou uvedeny v tabulce v závěru tohoto článku, dle TOHOTO odkazu.

Ale co je v těchto případech nejdůležitější, je pořádná anténa. Což je holý nebo izolovaný měděný drát průměru 1,5mm dlouhý 10 až 20m natažený vodorovně ve výšce alespoň 6m nad volným prostorem, zavěšený na vajíčkových izolátorcích (nebo na kouscích plastových vodovodních trubek), z jednoho konce vede svod izolovaným vodičem přes okno do místnosti. Dále také je nezbytné pořádné uzemnění (rozhodně ne na kolíček v zásuvce) nebo se připojte dočasně na bleskosvod.

A nyní k součástkám, začneme třeba cívkou. Sežeňte si novodurovou trubku průměru cca 40mm (nebo v nouzi alespoň papírovou trubičku od toaletního papíru) a smaltovaným drátem o průměru 0,4mm na ni naviňte 80 závitů drátu. Vineme závit těsně vedle závitu, v jediné vrstvě. Sežeňte si větší vzduchový ladící kondenzátor z rozhlasového přijímače. Kostru (rotor) ladícího kondenzátoru připojte na začátek cívky (odkud jste začal navíjet). Statorové plechy připojte  na druhý konec cívky. Krystalku postavte na dřevěném prkénku, pertinaxu či jiném plastu. Cívka rozhodně nesmí ležet či mířit na nějaký plech. Měla by být alespoň dva centimetry nad kostrou. Nesmí být upevněna ani opásána ničím kovovým. Výš popsaná cívka je středovlnná, takže někde při otevřeném kondenzátoru očekávejte v okolí Prahy Counryrádio, jinde třeba ČRO2, vysílač Domamil. Večer bude samozřejmě stanic více.

A pokračujeme v popisu zapojení. Vysokofrekvenční napětí, přivedené anténou se nejprve zesílí ve dvoustupňovém zesilovači s tranzistory T4 a T5, je to základní širokopásmové zapojení s tranzistory se společným emitorem. Zesílený signál s kmitočtem naladěné stanice přichází na amplitudový detektor s germaniovými hrotovými diodami podle schématu (nejlépe GA201, GA203), pracující v zapojení známém jako násobič napětí, v tomto případě tedy zdvojovač. Zbytky vysokofrekvenčního napětí, které by ještě prolezly detektorem, odstraníme pomocí kondenzátoru C2, který je zkratuje k zemi. Čistý nízkofrekvenční signál postupuje dále na třístupňový zesilovač s přímo vázanými tranzistory (galvanicky), který se vyznačuje minimem potřebných součástek. Výstupní impedance tohoto zesilovače je poměrně nízká, což umožňí připojení sluchátek s nízkou impedancí, nebo malého reproduktorku, jak bylo uvedeno výše. Ve vzorku tohoto přijímače stavěném v kroužku žáků pátých až šestých tříd byly použity sluchátka od „walkmana“ propojené do série, každé sluchátko mělo impedanci kolem 20 ohmů, dohromady tedy 40 ohmů. Při použití sluchátek s impedancí 12 ohmů přijímač také pracoval spolehlivě, ale měl větší odběr proudu z baterie.

Závěrem ještě slíbená tabulka rozhlasových vysílačů:

Název vysílače

Program

Kmitočet

kHz

ERP 

Vých. délka

Sev. šířka

Výška nad m.

Stanoviště

Okres

Č.Budějovice

ČRo Dvojka/ČRo Plus

954

30000

14-29-37

48-59-25

401

České Budějovice, Trocnovská 53, Husova kolonie

České Budějovice

Dobrochov

ČRo Dvojka/ČRo Plus

954

200000

17-07-29

49-23-07

306

Brodek, Dobrochov

Prostějov

Domamil

ČRo Dvojka/ČRo Plus

1332

50000

15-42-41

49-04-25

547

Domamil, Domamil

Třebíč

Karlovy Vary (St. Role)

ČRo Dvojka/ČRo Plus

954

20000

12-49-26

50-14-22

433

Stará Role u KV, Stará Role

Karlovy Vary

Liblice

ČRo Dvojka/ČRo Plus

639

750000

14-53-13

50-04-02

235

Český Brod, Liblice

Kolín

Ostrava

ČRo Dvojka/ČRo Plus

639

30000

18-11-38

49-48-43

234

Ostrava-Svinov, Ostravská

Ostrava

Topolná

ČRo 1-Radiožurnál

270

650000

17-31-04

49-07-27

181

Topolná u Uh.Hradiště, Topolná

Uherské Hradiště

Zbraslav

Country radio

1062

20000

14-22-21

49-56-59

335

Jíloviště, Jíloviště

Praha-západ

Zbraslav

Country radio

1062

1000

14-22-21

49-56-59

335

Jíloviště, Jíloviště

Praha-západ