OD ZEPPELINKY KE SLIMÁKOVI

Půlvlnná anténa Zeppelin, co to je?

Half-Wave Zepp, jak se také označuje, je anténa o délce poloviny vlnové délky, napájená na konci. Jejím velmi často používaným předchůdcem je anténa zvaná dipól, opět půlvlnný kus drátu u kterého je napáječ připojen ve středu, kde je anténa rozdělena na dva čtvrtvlnné úseky.

Anténu Zeppelin můžeme pro názornost považovat za dipól, napájený na konci místo ve středu. Stejně jako dipól může mít délku v násobcích poloviny vlnové délky, tedy λ/2, 3λ/2, 5λ/2 a podobně. Vzhledem k napájení na konci je zde velký rozdíl – zatímco dipól má malou impedanci (dle výšky nad zemí, obvykle se uvažuje 73 ohmů) má anténa napájená na konci velmi vysokou vstupní impedanci.

Název tohoto typu antény pochází z jejího prvého použití na vzducholodi Graf Zeppelin (nepleťte si s britskou rockovou slupinou Led Zeppelin), kde byla zavěšena jako rezonanční anténa skládající se z lichých počtů půlvln.

Anténa se dále vyvíjela, pro potřeby provozu na VKV a UKV, jelikož byla snadno zhotovitelná a vyhovující potřebám jako stacionární antény které se vyráběly z měděných trubek. Postupně se jim, podle jejich tvaru, začalo říkat J-pole antény, viz následující obrázek.

Nějaké to povídání o tomto typu antény a odkazy na stránky, které se jí zabývají, také najdete ZDE. Je také ji použít jako vícepásmovou, viz ZDE nebo dokonce jako směrovou ZDE. Anténa J-pole z měděné trubky je určitě solidní, pevná, ale pro časté přenášení na přechodná stanoviště není příliš vhodná. Je ale zde možnost ji značně zjednodušit, použitím televizní dvoulinky. Na dalším obrázku je znázorněn rozdíl mezi J-pole anténou a Slim-Jim:

Příklad této antény pro použití v amatérském pásmu 145 MHz naleznete ZDE případně pro 145 a 435 MHz zase ZDE. Anténa provedená z TV dvoulinky se obvykle nazývá SLIM JIM, zkráceně SLIMÁK. Jak je vidět z následujícího obrázku, skládá se z části λ/4, tedy pahýl sloužící k jeímu přizpůsobení na impedanci napáječe, a zářiče o délce λ/2. Anténu je možno provozovat jako zavěšenou (na přechodném stanovišti třeba na strom), nebo ji umístit do plastové trubky průměru 0,5", ale pak musíme dbát na to, že anténa se poněkud rozladí. Jako napáječ je zde použit běžný souosý kabel s impedancí 50 Ohmů připojený v bodech A a B.

Jednotlivé délky L v metrech pro kmitočet f v MHz volíme podle:

L1 = 135 / f
L2 = 57 / f
L3 = 5 / f

Jako příklad si zde můžeme uvést spolehlivé, v praxi ověřené rozměry této antény určené pro provoz na sdílených kmitočtech 172,65 až 173,05 MHz.

L1 = 799,5 mm
L2 = 325,5 mm
L3 = 26,5 mm

Viz také: What is a Slim Jim? - L. B. Cebik, W4RNL - http://w4rnl.net46.net/sj.html