Jednoduchá zajímavá zapojení – 1

Ukazatel napětí akumulátoru

Zvýšení napětí stabilizátoru

Stane se, že potřebujeme nastavit určitou hodnotu stabilizovaného napětí, ale ouvej – stabilizátor pro toto napětí není k dispozici. Pak můžeme použít jednoduše uvedené zapojení, kde napětí integrovaného stabilizátoru „podepřeme“ pomocí Zenerovy diody s dodatečným napětím. Takto je možno docílit nejrůznější hodnoty napětí, s použitím různých stabilizátorů a příslušných Zenerových diod.

Oscilátor s tyristorem

Nezvyklý typ oscilátoru v relaxačním režimu, který používá v roli aktivního prvku tyristor. Po zapnutí napájecího napětí z baterie 9V vypínačem Vyp je tyristor vypnutý a kondenzátor 4M7 se nabíjí přes odpor 2k2. Po dosažení určitého napětí na kondenzátoru tyristor sepne (v závislosti na nastavení napětí na řídící elektrodě pomocí potenciometru 47k), kondenzátor se začne vybíjet přes reproduktor a tyristor a z reproduktorku se ozve „ťukanec“. Kondenzátor se vybije, napětí na tyristoru zmizí a samozřejmě dojde k jeho vypnutí. V tomto okamžiku se celý cyklus začne opakovat, a jelikož probíhá dosti rychle, slyšíme z reproduktoru tón, jehož kmitočet zhruba závisí na hodnotách odporu a sériově zapojeného kondenzátoru.  Jemně pak můžeme kmitočet regulovat pomocí potenciometru.

Repro – reproduktorek s impedancí 8 až 15 Ohmů, 0,25 W

Tyr – libovolný tyristor malého nebo středního výkonu.

NF zesilovač malého výkonu.

U malých přijímačů a různých dalších zařízení se jako koncový stupeň nízkofrekvenčního zesilovače pro výstup na nízkoohmový reproduktor (nebo sluchátka) často používají integrované obvody, například LM386 a podobné. Pokud ale právě nejsou po ruce, dají se snadno nahradit klasickou dvojicí komplementárních tranzistorů podle následujícího obrázku.

Uvedený typ tranzistorů je možno nahradit jinými s odpovídající vodivostí, například místo BC107 může být BC211 a místo BC179 třeba BC313 a podobně.

Bipolární kondenzátor.

V praxi se občas vyskytne potřeba použití kondenzátoru s větší kapacitou, řádově třeba mikrofarady nebo až stovky mikrofarad, třeba při návrhu rozdělovacích filtrů pro reproduktorové soustavy, pro rozběh třífázových motorů na jednofázové síti a podobně. Ale ouvej, v tomto i v mnoha dalších případech je zapojen v obvodu střídavého proudu, pak nelze použít běžný elektrolytický kondenzátor. Nezbývá tedy, než si takový kondenzátor vyrobit. Jak? No přeci takhle –

Jistě je vám známo (alespoň doufám), že při spojení dvou kondenzátorů do série je jejich kapacita menší, než nejmenšího z nich. No a když spojíme do série dva kondenzátory stejné hodnoty, je výsledná kapacita – no samozřejmě, poloviční, viz obrázek. Ale zato získáme ten požadovaný, bipolární kondenzátor, který může být zapojen i v obvodu střídavého proudu.

Měrné jednotky.

Závěrem prvého dílu uvádím ještě tabulku předpon měrných jednotek, jelikož při sledování různých příspěvků na diskusních webech i v emailech, kterých dostávám dost, vidím, že ne všem je tato oblast blízká.

Převzato z nejrůznějších stránek na internetu a odzkoušeno v radiokroužku.