ZKRÁCENÁ ANTÉNA

Jistě jste již mnohokrát slyšeli o tom, že zkrácené antény jsou méně efektivní než plnohodnotné půlvlnné dipóly. Ale zde vám přináším dobrou zprávu o tom, že existuje jedna výjimka, která vám umožní natáhnout anténu v omezeném prostoru, a která skutečně funguje! První podrobnosti o této anténě publikoval již dávněji John Stanford, NN0F, pod názvem „Lineární anténa“.

…. Je o 30 – 35 % kratší, než klasický půlvlnný dipól při stejném rezonančním kmitočtu.
…. Vstupní impedanci má kolem 35 ohmů.
…. Má stejnou účinnost jako klasický půlvlnný dipól.

Při prvním pohledu si jistě všimnete, že vypadá jako známý skládaný dipól používaný na VKV a hlavně v televizní technice. Jenže – jeho horní část není propojena, je tam mezera, kterou tvoří běžný vajíčkový izolátor.

V následující tabulce jsou uvedeny přibližné rozměry tohoto lineární dipólu pro jednotlivá amatérská pásma. Proč přibližné? Stejně, jako kterákoli jiná anténa má své vlastnosti různé podle prostředí ve kterém se nachází a podle okolních předmětů, takže je nutno ji po zavěšení ještě doladit opatrným zkracováním, nejlépe podle antenního analyzátoru, ale pokud není právě k dispozici můžeme použít i dipmetr (GDO, TDO, sací měřič rezonance). Zde je na místě ještě doporučit osvěžení paměti například na TÉTO stránce o dipólech. Samozřejmě, že další zmenšení potřeby volného prostoru můžeme docílit zavěšením této antény jako tzv. „inverted V“ nebo „inverted U“, případně jako Slopper (šikmá anténa). Pokud ji zavěsíme svisle, dá se s výhodou použít i pro CB.

LINEÁRNĚ NAPÁJENÝ DIPÓL

PŘIBLIŽNÉ ROZMĚRY

10 metrů (28.5 MHz)
12 metrů (24.9 MHz)
15 metrů (21.1 MHz)
17 metrů (18.1 MHz)
20 metrů (14.1 MHz)
30 metrů (10.1 MHz)
40 metrů (7.1 MHz)
80 metrů (3.6 MHz)
160 metrů (1.85 MHz)

3.5 m.
4.0 m.
4.73 m.
5.51 m.
7.08 m.
9.89 m.
14.06 m.
27.74 m.
53.97 m.http://www.hamradiosecrets.com/