ZAHNUTÝ DIPÓL

Americký radioamatér Nizar Mullany K0NM analyzoval elektrické parametry dipólu s rameny ohnutými pod úhlem 90 stupňů, viz obrázek.

Ukázalo se, že zalomení dipólu na 50 procentech má zisk pouze o 0,6 dB menší, než klasický dipól, a zalomený na 40 procentech má impedanci na rozdíl od klasického dipólu (tedy 73 až 75 ohmů) na hodnotě okolo 50 ohmů. Navrhovaná metoda zkracování může být užitečná při stavbě různých dipólových antén včetně vlnových délek v dolních pásmech 80 až 160 metrů.

Viz také http://cb-27.ru/