ANTÉNA YAGI-UDA PRO 2 m PÁSMO

Konečně – po více než jednom roce laborování s roztečí prvků a úpravách jejich délky oproti vypočteným hodnotám a testování na portejblu je na světě kvalitní anténa, s rovnoměrným PSV v celém pásmu.

Na prvém obrázku jsou délky jednotlivých prvků a jejich vzdálenosti od reflektoru,

*     

a na druhém obrázku je naměřený výsledný poměr stojatých vln (PSV, SWR).