MODIFIKOVANÁ ANTÉNA WINDOM


V dřívějších dobách byla velmi oblíbená vícepásmová anténa typu Windom, s jednodrátovým napáječem (obr. 1). Jenže – je zde jeden malý háček. Tato anténa (jako mnohé jiné) potřebuje řádné uzemnění, jinak dochází k tomu, že na skřínce vysílače (transceiveru) se objeví vysokofrekvenční napětí, se všemi nepříznivými důsledky, včetně rušení TV.


Obr. 1


Jednoduchou úpravou ale můžeme její nedostatky odstranit a získat tak kvalitní anténu. V napájecím bodě (viz obrázek 2), kde byl původně připojen jednodrátový svod, zařadíme izolátor (třeba vajíčko). V tomto bodě je na několika amatérských pásmech impedance antény blízká 300 ohmů, takže zde můžeme připojit napájecí souosý kabel 50 až 75 ohmů přes přizpůsobovací transformátor s poměrem 1:4.


Obr. 2


Co se týče napájecích kabelů, tak 75 ohmů jsou určeny pro příjem, kdežto 50 ohmů pro vysílání, mají silnější vnitřní vodič. Jelikož ale používám kabely ze starých TV rozvodů s impedancí 75 ohmů, jaké se občas dají najít na skládkách komunálního odpadu, ale nějaký podstatný rozdíl jsem nezjistil. Možná že existuje, ale je menší, než nepřesnost mých měření.


Přizpůsobovací a zároveň symetrizační transformátor je zhotoven z odřezku stejného kabelu, jako svod. Je zhotoven ve formě cívky se 3 až 4 závity na průměru 10 až 15 cm (průměr není kritický). Propojení a vůbec celá konstrukce je zřejmá z obrázku 3.


Obr. 3


Při provozu této antény byly naměřeny následující výsledky:

PÁSMO kHz PSV

3500 – 3800 <1,8

7000 – 7100 <1,1

14000 – 14350 <1,3

28300 – 29700 <2,5

Při práci pod 28300 kHz PSV roste až na hodnotu 4 při kmitočtu 28000 kHz.