JAK NA QSO

Obsahem amatérských spojení bývají jak užitečné informace, technické i o dění na pásmech, tak i (mnohokrát) bezobsažné „kecy“ typu jak Ti dupou králíci a podobně.

Samozřejmě, dnes je již jiná doba, ale zkusme se pro zajímavost podívat, jak by mělo probíhat amatérské spojení podle jednoho z našich špičkových operátorů, Karla Kamínka OK1CX v dobách, kdy HAM SPIRIT ještě nebyl šunkový líh……

Každé amatérské spojení obsahuje:

a) pozdrav, oslovení: například GD DR OM! (YL!) nebo důvěrněji (obvykle se stanicí se kterou jsme již pracovali) DR OB nebo OW.

b) report o poslechu ve stupnici RST

c) bydliště (QTH) na příklad QTH PRAHA.

d) žádost o zprávu o poslechu, na příklad PSE HW?

e) konec vlastní relace a přechod na příjem, tj. křížek a písmeno K (přechod na příjem).

Jednotlivé části spojení oddělujeme znaménkem rovnítka (- . . . -).

Partnerova odpověď obsahuje:

       a)  zprávu, zda byla přijata celá naše depeše nebo část. Při spolehlivém příjmu dá stanice písmeno R (přijato). Je zbytečné za R ještě dávat OK nebo dokonce VY FB ALL OK apod., jak je často slyšet. V případě částečného příjmu obdržíme R PART (přijato částečně). v případě nedostatečného  příjmu R NIL. Partner někdy uvádí důvod, proč vše nepřijal (QRM, QSB, atd.) a požádá o opakování (PSE RPT QTH nebo RPT RST),

     b)  pozdrav, oslovení, poděkování za RPRT,

c) QTH,

d) libovolný text v rámci předpisů např.: zpráva o počasí, popis zapojení přijímače a vysílače, antény, příkonu, žádost nebo výzvu k pokusům (QRO, QRP, anténní vazba a podobně), zprávy o pokusech jiných stanic, zprávy o různých technických zajímavostech, volná zábava apod.

e) žádost, zda bylo vše přijato (na přiklad: HW? nebo prostě OK?). Nemá-li nám již partner co říci, naznačí konec spojení skupinou QRU, případně se dotáže, zda máme my něco pro něho (QRU?). Nikdy však (jako stanice která nás volala) spojení neukončí a toto přenechá nám, jako stanici která si partnera vybrala. Je to nejen slušné, ale i logické.

f) křížek, naše značka DE značka partnera, křížek a K. Naše odpověď pak obsahuje:

a) potvrzení příjmu R,

b) poděkování za telegram,

c) odpověď na partnerův libovolný text,

d) náš libovolný text v rámci předpisů,

e) QRU, poděkování za spojení (MNI TNX FR FB QSO) a rozloučení (BEST 73 ES GB nebo VY 73 HPE CUAGN SV = CHEERIO DR OM) a podobně,

f) ukončení QSO: křížek, značky a značka pro konec SK.

Partner nám odpoví:

a) R (potvrzení příjmu),

b) poděkování za QSO

c) rozloučení

d) ukončení

Na závěr můžeme ještě velmi stručně potvrditi příjem a definitivně se rozloučit (na příklad R TNX FR ALL 73 + značky a SK.

Nikdy po ukončení spojení nezapomeňte chvíli poslouchat na pásmu, stává se často, že některá stanice, která naše spojení sledovala, chce s námi rovněž navázat spojení a volá nás, aniž bychom dávali CQ. Můžeme na znamení, že po takové stanici dáváme pozor, po ukončení spojení (SK) dát dvojčárku a několikrát zavolat QRZ? QRZ? DE OK1CX a pak přejít na příjem (K). Končíme-li vysílání a nemíníme-li vůbec již dále vysílat, dáme za posledním SK značku CL (uzavírám stanici), aby nás ostatní již marně nevolali.

To je tak základ, jak se amatérské spojení tvoří. Lze vynechat vlastní libovolný text a tím spojení urychlit a zestručnit. Naproti tomu při pokusech nastane obvykle daleko větší počet výměn zpráv a QSO může trvati velmi dlouho. Výjimkou z této dodržované zvyklosti jsou depeše, které vysíláme při závodech. Zde nikdy nezdržujeme ani sebe ani partnera bohatším obsahem QSO. Dáme pouze RST a KOD (heslo), který je pro závody určen, v odpovědi potvrdíme příjem R, rozloučíme se (73) a už hledíme navázat další spojení.

FONICKÉ SPOJENÍ

Spojení SSB, FM, AM navazujeme podobně jako telegrafní spojení, ale nepoužíváme zkratky ani Q-kodex, do mikrofonu mluvíme otevřenou řečí, kterou ovšem dokonale ovládáme. Není pro reprezentaci našeho národa přípustné, aby nám kdokoli dělal špatnou pověst. Proto je v otázce fonického spojení nutná autokritika, zda jsme schopni s vlanou stanicí se opravdu dohovořit.

Místo CQ se ve fonii volá česky „Všeobecná výzva“, rusky „Všeobščij prizyv“, anglicky „Calling CQ“, francouzsky „Appel général“, německy „Allgemainer Anruf, polsky „Wywolanie ogulne“ a podobně.

Když jsme již začali tou telegrafií, tak ještě pro zajímavost, jaká rychlost byla v průběhu let požadována při zkouškách.

období

do 1968

1968 - 1979

1979 - 1992

1992 - 2000

2000 - 2005

od 2005

 

01.01.1968

01.11.1979

01.07.1992

30.10.2000

01.05.2005

třída

WPM

A

24

20

24

16

16

0

B

16

15

16

16

16

Třída

neexistuje

C

12

10

12

8

8

Třída

neexistuje

třída

zn/min.

A

120

100

120

80

80

0

B

80

75

80

80

80

Třída

neexistuje

C

60

50

60

40

40

Třída

neexistuje