MALÉ VYSÍLAČE

Zde uvedený návod slouží pouze jako informativní materiál. V žádném případě Vás nechci nabádat k porušování zákonů, předpisů a obecně závazných norem. Použitím tohoto návodu se můžete dostat do rozporu s platnými vyhláškami a zákony.

Takový rozhlasový přijímač na středních vlnách jistě není pro vás žádné tajemství, ale jak vypadá přístroj,který vysílá ony vlny? Zkusíme si zde představit nějaké, od těch úplně nejjednodušších.

1. Zde je to nejjednodušší zapojení, stačí nám k tomu tranzistor, kus drátu dva kondenzátory a baterie. No a také samozřejmě mikrofon, abychom mohli do toho mluvit, čili modulovat. Tímto způsobem se moduluje vlna tak, že má buď větší nebo menší napětí, říkáme tomu amplituda, tedy její síla kolísá v rytmu řeči no a tohle je tak zvaná amplitudová modulace (AM).

Dosah tohoto vysílače může být až 100 metrů, samozřejmě, v závislosti na anténě. Pokud kondenzátor C2 použijeme proměnný (tak zvaný ladicí), můžeme vysílač přeladit na některé volné místo, kde neslyšíme žádnou rozhlasovou stanici. Zhruba si kmitočet nastavíme šroubováním feritového jádra v cívce L1. Mikrofon je tak zvaný uhlíkový, ze starého stolního telefonu. Cívka L1 je buď z nějakého starého SV přijímače, nebo i feritová anténa z tranzistoráku.

2. A pokračujeme. Další metodou modulace je tak zvaná frekvenční (FM), tedy kmitočtová, při které se nemění amplituda vysílané vlny, ale její kmitočet, opět v rytmu modulace (hlasu). Modulační napětí z dynamického mikrofonu přivedeme na tranzistor T2, který nám pak bude ovlivňovat kmitočet.


3. Nebo můžeme zkusit něco takového, co je na dalším obrázku – vznikne nám amplitudově modulovaná „štěnice“ pro odposlech telefonních hovorů. Také zde je použito minimum součástek. Stabilita tohoto zapojení je dostatečná, kmitočet se mění pouze při změně napájecího napětí, což se dá snadno vyřešit použitím některého z integrovaných stabilizátorů, například 7808 a podobných. Jelikož tento vzorek byl zkoušen také na VKV kmitočtu 100 MHz, bylo použití stabilizátoru nutností.


Zdroj inspirace: www.radioscaner.ru