VÝPOČET PÁROVÁNÍ ANTÉN

1. Nejprve si zjistíme vlnovou délku pracovního kmitočtu, tedy λ = 300 / f, kde λ = délka vlny v metrech, 300 je konstanta z rychlosti světla a f = kmitočet v MHz.

2. Určíme rozestup středů obou antén, tedy B = 5 x λ / 8 (v metrech)

3. Pro kruhový vyzařovací diagram určíme vzdálenost antén od stožáru, tedy A = 3 x λ  / 8 (v metrech)

4. Pro kardoidní vyzařovací diagram (srdcovka) je to A = λ / 4

Převzato z http://www.radioprofessional.info/