POSÍLENÍ POTENCIOMETRU

Při různých pokusech s elektronickými zapojeními se občas může stát, že potřebujeme potenciometr (nebo reostat) se zatížitelností třeba 1 – 5 Watt nebo i více. A sakra, něco takového je jednak dost drahé, a také blbě se shání.

Ale neztrácejte naději!

Požadovaný výkonový potenciometr můžeme velmi snadno nahradit – čím? No přeci výkonovým tranzistorem. Víme dobře, že změnou malého proudu báze můžeme měnit mnohokrát větší proud kolektoru, přesněji tedy přechodu emiter – kolektor. Potenciometr při nadměrném zatížení obvykle vyhoří při nastavení minimálního odporu. Do báze tranzistoru tedy zapojíme běžný potenciometr cca 500 ohmů a již můžeme regulovat zvýšený výstupní proud – samozřejmě, že volíme tranzistor dle katalogu tak, aby byl schopen přenést požadovaný proud. Ještě připomínám, že vzhledem k principu tranzistoru nejde docílit na jeho výstupu plné napětí zdroje, ale přibližně o 0,9 V nižší. Řešení je jednoduché, přidat mezi emitor a kolektor vypínač, kterým se přechod E-C zkratuje.