Ladění VXO potenciometrem

Jako oscilátor při stavbě miniaturních QRP zařízeních se velmi často používá stabilizace kmitočtu krystalem. Takto je mnohem jednodušší docílit dostatečné stability kmitočtu, než při použití LC obvodu. Jedinou, zato však velkou nevýhodou, je nemožnost přeladění při rušení na použitém kmitočtu. Řešení se ale našlo v zapojení ladicího kondenzátoru v sérii s krystalovým výbrusem, čímž je umožněno v malých mezích měnit výsledný kmitočet (viz obrázek 1).

Obrázek 1

 

V případě, že není právě při ruce vhodný ladicí kondenzátor, je ale také možno použít místo něj potenciometr (viz obrázek 2).


Obrázek 2

Hodnoty kapacity kondenzátorů C1, C2 a potenciometru R1 se vyberou dle použitého krystalu tak, aby byla změna kmitočtu co možná největší. Zapojení bylo odzkoušeno s krystaly 3 až 18 MHz a dosažená změna kmitočtu byla stejná, jako při použití ladicího kondenzátoru 10 – 100 pF (C1 na obrázku 1), při stejné nerovnoměrnosti amplitudy napětí výstupního signálu.

Zdroj inspirace:

Г.Багдасарян. О перестройке частоты LC-генераторов. Радио №7/ 1994 г.