VRABEC

FSK TRANSCEIVER PRO POKUSY NA 28 MHz

Při pokusech v pásmu CB (27 MHz) se najednou vlivem změny podmínek šíření vln začalo objevovat spousta vzdálených stanic, hlavně z Itálie, z Ruska, a občas i z Velké Británie. Nebylo tedy daleko od nápadu, vyzkoušet také amatérské pásmo 28 MHz (10 metrů), které je kmitočtově velmi blízko CB pásmu. Hlavním důvodem pokusů bylo otestovat systém QRP, tedy vysílání s malým výkonem, zda i takto se dá komunikovat na větší vzdálenosti.

No – nebudu napínat, dá se!

V dalším popisu představuji super jednoduché zařízení, obsahující pouze dva tranzistory, a přesto dostatečně výkonné pro amatérská spojení po Evropě. Při nastavování jeden ze vzdálených účastníků pokusů oznámil zahájení jeho příjmu slovy „tak už cvrdliká“, no samozřejmě, jak jinak, ujalo se označení tohoto zařízení jako VRABEC. Po dalších vylepšováních, kdy z klasického provozu CW (klíčovaná netlumená vlna) jsme přešli na FSK, tedy frequency shift keying se ono cvrdlikání značně vylepšilo, a docílili jsme čistého tónu. Jednoduše tím, že jsme mezi sebou přehodili funkce přepínač příjem – vysílání a klíč, čili klíčovali jsme přímo pomocí změny kapacity ladicího obvodu, tedy jsme klíčovali posuvem kmitočtu.

Při praktických testech tohoto zařízení byl naměřen výstupní vf výkon kolem 150 mW. Kapacitní trimr C1 slouží k nastavení přijímaného kmitočtu, pomocí C2 nastavíme vysílaný kmitočet. Cívka L1 je navinuta na kostřičce o průměru 5 mm s feritovým jádrem, obsahuje 13 závitů smaltovaným vodičem 0,5 mm, odbočka pro anténu je na třetím závitu od studeného konce (spojeného s přívodem napájení). Krystal byl použit „co šuplík dal“, v tomto případě se základním kmitočtem 28 016 kHz. Tranzistory byly v jednom z výrobků použity starší KF508 z rozebraného zařízení, v jiném zde byly osazeny BD138 a výsledky byly téměř totožné.

No a co by se tak dalo tomuto zapojení vytknout. Kromě malého výkonu (záměrně, je to zařízení typu QRP) snad jedině malou hlasitost audio signálu, zde existují dvě řešení. Zařadit do přívodu antény přepínač a při příjmu ji přepnout na externí přijímač, nebo ke kolektoru T2 připojit vazební kondenzátor M1 až M47 a vyvést signál do externího nf zesilovače, zvukové karty počítače a podobně.

Na dalším obrázku je původní zapojení, ze kterého jsme při stavbě vycházeli, s klasickým klíčováním změnou zesílení tranzistoru směšovače/oscilátoru.

Zdroj inspirace http://g3xbm-qrp.blogspot.cz/