ZDROJ VN Z TV

Zde nabízím experimentátorům nebezpečnou věc, zdroj vysokého napětí. Důrazně upozorňuji, že jeho stavbu mohu doporučit jen skutečně znalým a opatrným osobám, při nevhodné manipulaci může zavinit těžký úraz, nebo dokonce i smrt. Původně bylo toto navrženo jako zdroj napětí pro Teslův transformátor.

Jeho základem jsou součástky vykuchané ze starého, vyhozeného televizoru, a sice vysokonapěťový transformátor a elektronka E1, od stařičkých PL500 (s úpravou žhavicího napětí) až po ruské 6P36S nebo 6P46S. Zařízení je napájeno přímo ze sítě 230V (POZOR!). Na výstupu je feritové jádro s původní vysokonapěťovou cívkou, vinutí cívek L1 a L2 jsou navinuty ručně místo původní primární cívky. V případě, že se zapojení nerozkmitá, a tedy nevyrábí vysoké napětí, je nejpravděpodobnější závada v tom, že vinutí L1 a L2 jsou v protisměru, pak postačí přehodit vývody jedné z cívek.