VN TRANSFORMÁTOR

Na různých webových stránkách domácích kutilů v elektronice se dosti často objevují i návody na zhotovení vysokonapěťového transformátoru, pod názvem TESLŮV TRANSFORMÁTOR. Pro ty z vás, kteří by jste si jej chtěli vyzkoušet v maximálně zjednodušeném zapojení, přináším následující popis.

Je zde použit pouze jeden tranzistor a hlavně – napájení nízkým napětím, na rozdíl od elektronkových zařízení. V tomto případě je použito napájení stejnosměrným napětím od 3 do 30V.

Sekundární cívka (L2)
Navinuta na plastové trubce průměru 5 cm, délky kolem 20 cm. Vinuto těsně, závit vedle závitu 450 závitů smaltovaným vodičem průměru 0,3 mm (původně z rozebraných vychylovacích cívek vyřazeného televizoru). Pokud mohu doporučit, vhodnější by bylo navinout tak 800 až 1 300 závitů, ale neměl jsem k dispozici tak dlouhou trubku. Je velmi vhodné hotovou cívku „vykoupat“ v roztaveném parafinu, nebo vosku, jako izolace. Ale je skoro vhodnější ji natřít epoxidovou pryskyřicí, ta je odolnější proti průrazu.

Primární cívka (L1)
4 závity silnějším vodičem > 1 mm u dolního konce cívky L2 poněkud větším průměrem.

Při testech jsem použil tranzistor KU605, jelikož jsem jej právě měl po ruce, ale dají se zde využít i další křemíkové výkonové tranzistory vodivosti NPN, třeba 2N3055, nebo z řady KD5xx, KD6xx a podobné. Samozřejmostí je použít vhodný chladič, jelikož se při provozu značně zahřívá.

Uvádění do chodu.
Připojíme napájení, a do ruky uchopíme zářivku nebo úspornou žárovku, kterou přiblížíme k hornímu konci sekundární cívky.  Pomalu zkoušíme regulovat potenciometrem R2, až se nám žárovka rozsvítí. Pokud k tomu nedojde, jsou se vší pravděpodobností (za předpokladu že nejsou vadné součástky) vzájemně přehozeny vývody primární cívky.

POZOR – chod tohoto zařízení může mít vliv na okolní přístroje, může rušit rádio a televizi. Nepoužívejte přístroj v blízkosti osob s kardiostimulátorem!

Виталий Яковенко