GENERÁTOR VN

Princip tohoto generátoru vysokého napětí je velmi jednoduchý, stejnosměrné napájecí napětí si pomocí relé rozsekáme na jednotlivé pulsy, no a ty již jdou snadno transformovat. Výstupní napětí transformátoru, jak je všem jistě známo, má na svém výstupu (sekundární vinutí) napětí úměrné jeho převodu. Tedy s transformátorem o převodu 1:3 je na výstupu trojnásobné napětí, při převodu 1:10 je tam desetinásobné napětí.

Takže když na první cívku (primární) s malým počtem závitů přivedeme střídavé napětí, je na výstupu (na sekundárním vinutí) s větším počtem závitů napětí přiměřeně větší. Této vlastnosti transformátoru můžeme s výhodou použít k výrobě vysokonapěťových impulsů, které můžeme přivést jedním vývodem třeba na karoserii automobilu a druhým vývodem na zem. Nenechavec, který se dotkne automobilu, pak dostane docela slušnou elektrickou ránu. Zapojení podle obrázku je schopno vyrobit napětí až několik stovek voltů, ale zase s velmi malým proudem, takže člověku nehrozí řádné nebezpečí.

Princip tohoto zapojení je převzat z elektrických ohradníků pro dobytek a jeho činnost je zřejmá z obrázku. Po připojení napájecího napětí na svorky 12V relé přitáhne, a tím rozpojí elektrický obvod, tedy opět odpadne. Tím se obvod propojí a relé opět přitáhne, atd. Tím vznikají elektrické pulsy o napětí 12V (ve skutečnosti více, vlivem indukčnosti primárního vinutí), a transformátor pak dle poměru obou vinutí napětí patřičně zvedne.