Pomalý rozjezd vláčku.

Toto zapojení je určeno pro zájemce o modelovou železnici. Jeho pomocí můžete simulovat pomalý rozjezd vlaku, postačí jej přidat do stávajícího regulátoru otáček.

Ve stávajícím regulátoru rychlosti byl použit drátový reostat, tento vyměňte za běžný potenciometr s odporem 1k, kterým budete řídit napětí  na bázi tranzistoru BC547 (nebo libovolný jiný malovýkonový Si NPN tranzistor, také zvaný TUN). Proměnné napětí na jeho emitoru pak ovládá plynulé otevírání a zavírání výkonového tranzistoru 2N3055, nebo nějaký podobný, čímž dostaneme plynulé změny rychlosti lokomotivy.

V přívodu napětí od usměrňovače a v odvodu ke kolejím jsou zapojeny Si diody, které chrání tranzistory před přepólováním vstupního napětí a před napěťovými špičkami z kolejnic.