KONVERTOR VKV –> SV

Na internetu se vyskytují kvanta popisů přijímačů pro letecké pásmo, ale když se na ně podíváme blíže zjistíme, že to jsou buď přímozesilující, s nevalnou citlivostí, nebo zase velmi citlivé – ale bohužel superreakční. S těmi je ta potíž, že v hojné míře vyzařují rušivé kmity v širokém spektru kmitočtů. Zkusíme na to jít jinak. Hodně krátkovlnných amatérů ví o existenci tak zvaných konvertorů, tedy měničů přijímaného kmitočtu na kmitočet v rozsahu dalšího citlivého přijímače, který máme k dispozici. Vzhledem k tomu, že letecký provoz se odehrává výhradně s AM modulací, jeví se docela vhodnou variantou konvertor ke středovlnnému (nebo i dlouhovlnnému) klasickému přijímači. Dále popisovaná varianta konvertoru byla vestavěna do malé plechové krabičky a zabudována místo kazetového přehrávače ve starším vyřazeném autorádiu.

Na následujícím obrázku je schéma takového nejjednoduššího a přitom spolehlivého konvertoru. Ve vzorku byly použity SMD tranzistory BFS17, je možno použít i další vysokofrekvenční, jako například BFR31 SMD, BFR193 nebo BF199. Ostatní součástky (odpory a kondenzátory) nemusí být typu SMD, jako ve vzorku, ale je nutností vývody běžných součástek zkrátit na minimum.

Obrázek 1 – schéma zapojení konvertoru.

Obrázek 2 – vývojový vzorek.

Tranzistor T1 pracuje jako směšovač, T2 jako místní oscilátor, a to je v tomto zapojení vše podstatné, takto se nám přijímač připojený k jeho výstupu změní na jednoduchý, ale citlivý VKV přijímač. Jeho citlivost je kolem 50 uV, a to prosím bez použití jakéhokoli vysokofrekvenčního zesilovače. Samozřejmě, pokud bychom jej použili, citlivost se dále podstatně zvýší, další výhodou by bylo lepší oddělení od antény, ale při zkouškách přijímač vyhověl i v tomto základním zapojení.

Obě cívky, L1 i L2 jsou navinuty vzduchově na stopce vrtáku o průměru 1,5 mm drátem 0,3 mm a obě mají po 10 závitech. Odbočka na cívce L2 je na druhém závitu od studeného (uzemněného) konce.

Viz také http://dedclub.blogspot.ru/