VKV RADIOSTANICE

V současné době se dá na trhu nakoupit celá řada hotových radiomodulů, určených pro přenos dat nebo analogových signálů na kmitočtech od 300 MHz až do 1 200 MHz, pro vzájemnou komunikaci v rozsahu několik desítek až stovek metrů. Už sama existence těchto modulů vede k nápadu pro „bastlíře“ že se dají velice snadno a jednoduše přizpůsobit pro výše uvedené účely, a to prosím – bez nákladných měřicích přístrojů a s minimálními zkušenostmi ve vf technice (znalost nf techniky předpokládám). V tomto článku nabízím návod k sestrojení VKV radiostanice (přijímač + vysílač) z hotových modulů WA-TX-01-R a WA-RX-01A-R, které se dají použít pro vzájemné spojení na kratší vzdálenost do několika set metrů, radiomikrofon, pro přenos dat, dálkové otevírání garáže případně jako chůvička pro kontrolu nemluvněte ve vedlejším pokoji, prostě – na spoustu různých účelů.

Katalogový list pro tyto obvody si můžete stáhnout ZDE 

Dvojice modulů WA-TX-01 (vysílač) a WA-RX-01 (přijímač) dovoluje sestavit buď transceiver, nebo samostatné bloky vysílač a přijímač na kmitočtu 863,235 MHz s kmitočtovou modulací. Na obrázku je vidět, že to je docela snadná záležitost.

Vysílací část (radiomikrofon) je osazen jednou aktivní součástkou, tedy modulem WA-TX-01, a dále obsahuje zdroj napětí, elektretový mikrofon a pár drobných součástek. Odporový trimr R2 (10k) slouží k nastavení maximální citlivosti mikrofonu. Mikrofon je možno použít libovolný, například z diktafonu. Zdroj napětí buď plochá baterie 4,5 V nebo tři tužkové články po 1,5 V spojené do série. Maximální odebíraný proud je 17 mA a výstupní výkon 2 mW. Vysílač lze také napájet z jiných zdrojů napětí, od 3 V do 9 V.

Přijímač se skládá z přijímacího modulu WA-RX-01 a nízkofrekvenčního zesilovače osazeného integrovaným obvodem BA5386. Odporový trimr R3 slouží jako regulátor hlasitosti. Světelná dioda LED1 se rozsvítí po příchodu signálu. K výstupu nf zesilovače je připojen miniaturní reproduktor z kapesního rozhlasového přijímače. Celý přijímací trakt je možno zabudovat do vyřazeného (nebo nepotřebného) kapesního přijímače. Zdroj napájení je stejně jako u vysílače sestaven ze tří tužkových baterií po 1,5 V. Nízkofrekvenční zesilovač je také možno osadit libovolným jiným integrovaným obvodem, nebo i tranzistory.

Přípustný rozsah napájecího napětí modulu WA-RX-01 je od 3 V do 12 V. Takže pokud použijete jako nf zesilovač jiný integrovaný obvod, na příklad oblíbený LM386, můžete použít vyšší napájecí napětí, od 9 V až do 12 V. Jako anténa poslouží tvrdší (aby se neohýbal) vodič o průměru kolem 1 mm a s délkou 78 mm. Dálka spojení je podle podmínek 30 až 50 metrů, v případě přímé viditelnosti a nepřítomnosti rušení až 100 metrů.

Závěrem ještě jedno doporučení: v každém případě se řiďte předpisy.

Zdroj:

Viz také https://www.google.cz/search?q=wa-tx-01&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=1dNrWNLlJ5KO8Qea5J7oCw