VKV PŘIJÍMAČ

SE ZKRATOVANÝM TRANZISTOREM

Hned při prvém pohledu na toto schéma vás jistě udeří do oka, že kolektor a báze tranzistoru jsou pro stejnosměrný proud zkratovány přes cívku L1. Nelekejte se, již dávno je známo, že při stejných hodnotách stejnosměrného napětí na přechodech kolektor – emitor a báze – emitor si tranzistor zachová svou funkci a tak může i nadále zesilovat slabé signály. V tomto případě je kryto kladnou zpětnou vazbou prostřednictvím laděného obvodu L1C1. Při dostatečně velkém zesílení tranzistoru, v závislosti na poloze běžce potenciometru R2, může dojít až k rozkmitání obvodu.

Největší citlivosti při zpracování signálů přijatých anténou je těsně před hranicí vlastních kmitů, přičemž tranzistor T1 slouží jako amplitudový detektor. S cívkou L1 s třemi závity na průměru 10 mm je tak možno přijímat AM signály leteckého provozu, s pěti závity cívky L1 je přijímač schopen poslouchat signály rozhlasových stanic v pásmu VKV s kmitočty 88 až 108 MHz. Délka anténního dipólu se dá použít kolem 2 x půl metru, pro příjem AIR doporučuji anténu se svislou polarizací. Rozhlasové stanice VKV ovšem vysílají s kmitočtovou modulací (FM), k jejich demodulaci musíme naladit obvod L1 – C1 tak, aby se kmitočet stanice nacházel na boku rezonanční křivky laděného obvodu.

Zdroj: Радио №3 2013