VKV KRYSTALKA

27 – 145 MHz

Jistě je všem radioamatérům znám pojem „krystalka“. V pravěkých dobách to bylo zařízení schopné přijímat rozhlasové vysílání na dlouhých a středních vlnách, jenže – dnes je rozhlasové vysílání provozováno převážně na VKV, kde jsou i řady amatérských stanic. Což takhle zkusit si je poslechnout na „krystalku“?

Základní součástkou, díky níž je toto zapojení schopné pracovat, je tak zvaná tunelová dioda. Pokud jste v radioamatéřině a vůbec v elektronice zběhlejší, jistě znáte pojem „superreakční přijímač“, je to vlastně běžný zpětnovazební přijímač, jehož pracovní bod se neustále pohybuje přes okamžik rozkmitávání a zase zpět. No a jelikož těsně před bodem rozkmitání má tento přijímač maximální citlivost, dokáže přijímat i velmi slabé signály, v elektronkových dobách se uvádělo jejich zesílení i několik milionů. Obvykle se osazuje tranzistorem, ale zde si jako aktivní člen použijeme onu výše uvedenou tunelovou diodu.

Pomocí proměnného odporu (potenciometru) R3 nastavujeme pracovní bod diody TD. K výstupním bodům NF připojíme nízkofrekvenční zesilovač. Pro kmitočet 145 MHz je cívka L1 navinuta 5 závitů postříbřeným vodičem průměru 1,5 mm na průměru 6 mm o délce 12 mm. Pro pásmo VKV rozhlasu 89,4 MHz má tato cívka 7 závitů a pro pásmo CB 27,12 MHz navineme 8 + 2 závity vodičem 1 mm na průměru 10 mm s krokem 1 mm. Odbočka na cívce 2 závity od dolního (uzemněného) konce slouží k připojení antény. Samozřejmě, že tento přijímač se dá stejně jako klasická krystalka použít i pro příjem rozhlasových stanic na středních vlnách, postačí jen změnit parametry cívky, v tomto případě má 50 až 80 závitů vodičem 0,1 mm vinuto těsně závit k závitu na feritovou tyčku průměru 4 až 10 mm s délkou kolem 100 až 160 mm (třeba ze starých vyhozených tranzistoráků), ladicí kondenzátor C1 použijeme samozřejmě s větší kapacitou, do 500 pF. K hornímu konci laděného obvodu L1 – C1 je připojena anténa o délce přibližně čtvrtina vlnové délky, při testech jsme použili ocelový drát do kola o délce cca 0,5 metru, a pracoval spolehlivě pro všechny VKV rozsahy.

Jelikož jsme tento přijímač stavěli v radiokroužku na škole, samozřejmě došlo i k různým testům, co by s ním šlo ještě udělat. Takže nakonec byl vyzkoušen i jako malý vysílač, s dosahem až 15 – 18 metrů. K vývodu NF jsme zkusili připojit místo zesilovače přímo dynamický mikrofon, sluchátka nebo dynamický reproduktor, a hele, spolehlivě pracoval ve funkci mikrofonu. Ale přátelé, to je jen mezi námi, aby bylo jasno, nikoho nenavádím k páchání přestupků, něco takového totiž u nás není povoleno.