Citlivější VKV přijímač

Před nedávnem jsem zde popisoval superjednoduchý přijímač pro VKV FM rozhlas, který má ale poněkud menší citlivost, takže slabší signály není schopen zpracovat. Vzhledem k tomu, že mám na VKV vysílač přímý výhled z okna, mi připadal vyhovující. Ale při cestách mimo dosah vysílače jsem  přeci jen našel jeho slabiny, zde mi poněkud nevyhovoval. Pro ty z vás, kteří nemáte VKV vysílač blízko svého bydliště, zde nabízím další zapojení, s citlivostí kolem 5 mikrovolt.

Již při zběžném pohledu na obrázek jeho zapojení je zdánlivě vidět jeho poněkud odlišný princip, spíše vám bude připomínat přímozesilující přijímače pro střední vlny, i když jeho činnost je ve skutečnosti shodná s předešlým zapojením. Také zde se jedná v podstatě o oscilátor, jehož kmitočet je modulován kmitočtem vysílače. Signál, zachycený anténou je přes oddělovací kondenzátor C1 přiveden na vstupní laděný obvod L1 – C2, a z odbočky na cívce přiveden do báze tranzistoru, který je zapojen jako známý tříbodový oscilátor se společnou bází. Jeho pracovní kmitočet je dán hodnotami druhého laděného obvodu L2, C5 a C7.  Kondenzátor C6 slouží jako zpětná vazba, nutná k rozkmitání oscilátoru. Na výstupu se objeví rozdílový kmitočet (oscilátorový mínus vstupní) a jelikož přijímaný kmitočet je kmitočtově modulován, vznikají zázněje mezi oběma těmito kmitočty, které tvoří požadovaný nízkofrekvenční signál – tedy vlastně modulaci vysílače. Tento nf signál je již běžným způsobem navázán pomocí kondenzátoru C8 do libovolného zesilovače.

Cívka vstupního obvodu L1 je navinuta na průměru 5 mm a má 6 závitů vodičem 0,5 mm s odbočkou uprostřed vinutí. Cívka oscilátoru L2 je stejná, ale bez odbočky. Tranzistor použijeme raději s větším zesílením, typu KF173 a podobný, jeho pracovní bod je nastaven změnou odporu R1. Při uvádění do chodu lze doporučit zde použít odporový trimr hodnoty kolem M22 a po nastavení jej změřit a nahradit pevným odporem s nejblíže vyšší hodnotou. Anténa vyhoví stejná, jako u předešlého zapojení, tedy kolem 1 m vodiče, v případě zvláště slabého signálu doporučuji (při napájení z baterie) použít ještě protiváhu, kolem 1 m vodiče spojeného s kostrou ("zemí") přijímače. V případě napájení ze síťového usměrňovače roli protiváhy sehraje přívod napětí a kapacitní vazba se sítí.

Nakonec ještě foto, jak tento přijímač postavil na pokusné desce jeden ze čtenářů těchto stránek - viz také dále jeho NF zesilovač.