Přímosměšující přijímač pro VKV

Podstatou tohoto přijímače je jednoduchý směšovač s diodou D1 (libovolná VF). Přijímaný kmitočet určuje kmitočet vnějšího oscilátoru, při pokusech je možno použít libovolný  signální generátor, pracující na požadovaných kmitočtech, nebo GDM s vazební smyčkou.

Zapojení je možno použít jako vlnoměr, CW nebo SSB přijímač, dle potřeby a vaší fantazie. Samozřejmě, že se dá doplnit i vlastním oscilátorem, prostě – fantazii se meze nekladou.

Vazební cívka L1 má 2 závity u studeného (uzemněného) konce L1. Vlastní laděný obvod s cívkou L1 má 5 závitů vodičem o průměru 1 mm, vinuto "vzduchově", tedy bez kostřičky. Průměr vinutí je 16 mm, délka vinutí 25 mm, odbočka je uprostřed. Jako ladicí kondenzátor může sloužit buď trimr, nebo jedna sekce (VKV) styroflexového ladicího kondenzátoru ze starého tranzistoráku. Při pokusech jsem použil nejprve starší typ hrníčkového trimru, ale při prolaďování se ozývaly různé pazvuky a chrastění. Proto jsem pak použil keramický typ, na jehož "šroubek" jsem připájel hřídelku pro ovládací knoflík.

Při použití výměnných cívek s pětikolíkovým konektorem DIN, je možno přijímač použít pro libovolná pásma v rozsahu od DV, přes SV, KV až do VKV. Pro tento účel by bylo vhodné použít ladicí kondenzátor z SV/VKV tranzistoráku, jeho VKV sekce (obvykle mezi 20 až 50 pF) by byla připojena trvale, druhá sekce (SV) by se připojovala pátým kolíkem konektoru. Jako kontrolní přijímač pro zjišťování kde co kmitá, je prostě vynikající.

Zdroj "73 Magazine", Dec. 1974, p.81-84