VÍCEPÁSMOVÉ ANTÉNY

Pro práci na více amatérských pásmech od 80 do 10 m používá mnoho operátorů pro každé pásmo samostatné antény. Je to nejjednodušší řešení, ale ne příliš praktické. Jednak, každý nemá možnost zavěšení více antén, k čemuž je zapotřebí hodně prostoru, zvláště když je na krátkých vlnách k dispozici 9 amatérských pásem. Pak dochází ke stavbě vícepásmových antén, které se dají použít všude tam, kde není možnost nebo prostor k vybudování komplikovaných anténních systémů. Je nutno uznat, že dosti amatérů pracuje s velmi jednoduchými anténami a dosahují s nimi často výborné výsledky.

Nejjednodušší vícepásmová anténa je – libovolný kus drátu, zavěšený ve volném prostranství s jednou stranou připojenou do vysílače. Sice to zní paradoxně, ale je to jedna z prvních antén užívaných radioamatéry. Samozřejmě, že její účinnost je dost malá, ale funguje, viz obrázek 1.

To už je lepší anténa podle obrázku 2, která je přizpůsobena pomocí obvodu LC. Tomuto typu antény se říká Longwire (čili dlouhý drát). Cívka by měla mít indukčnost kolem 20 až 25 uH, tedy přibližně 30 závitů navinutých na průměru 5 až 6 cm, spolu s proměnným kondenzátorem C1 s kapacitou kolem 100 pF.

Pokud se nám ještě povede, že délka drátu po natažení bude násobkem čtvrtiny lambda, tedy čtvrtiny vlnové délky, (pro pásmo 80 metrů to bude 20,1 m, při délce kolem 10,05 m pro pásmo 40 m) bude anténa pracovat docela uspokojivě. Pokud použijeme anténu podle obrázku 3 s délkou 31,14 nebo 20,43 metrů získáme možnost jejího naladění na všech amatérských pásmech. Sériový laděný obvod C2 – L2 můžeme použít místo paralelního C1 – L1. Parametry cívky zůstávají stejné jako v předešlém případě. Tato konstrukce antény se hodí zvláště při práci v terénu, kdy nemáme čas ani možnost jiné konstrukce.