ANTENNÍ ZESILOVAČ

PRO VHF - UHF SCANNER

Mnozí VHF/UHF scanneristé se často potýkají s tím, že i když mají „dobrou“ anténu, jsou vzdálenější signály poněkud slabé. Pak nezbývá, než si pomoci následujícím anténním zesilovačem, zapojeným mezi svodem od antény a vstupem scanneru. Zesilovač je užitečný i v těch případech, kdy máme příliš dlouhý svod od antény na střeše a na něm dochází k útlumu signálu.

Zde popsané zapojení anténního zesilovače pracuje se dvěma nízkošumovými vysokofrekvenčními tranzistory typu BFR91 (nebo BFR90) v zapojení se společným emitorem. Vzhledem k tomu, že tento zesilovač sám o sobě je schopen zesílit celé pásmo kmitočtů od konce krátkých vln (cca 30 MHz) až někam přes 800 MHz, je vystaven působení všemožných nežádoucích rušivých signálů, což může způsobit různé potíže a intermodulační zkreslení, proto je na jeho vstup zařazen selektivní člen, který nedovolí vstup nežádoucím kmitočtům.

Výkonový zisk (zesílení) v rozsazích 140 až 250 MHz a 430 až 600 MHz, na kterých byl zesilovač testován, je v průměru 20 dB. V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty jednotlivých prvků vstupního filtru v závislosti na přijímaném pásmu.

Pásmo

MHz

L1

nH

C1, C3

pF

L2

nH

C2

pF

40 – 75

320

33

80

120

75 – 140

270

10

27

100

140 – 250

90

10

27

100

430 – 600

16

4,7

10

6,8

600 – 800

35

2,7

7

15

Zesilovač můžeme napájet libovolným zdrojem stejnosměrného napětí (pokud možno ne spínaným – rušení) který je schopen dodat napětí od 9 do 12V při proudu kolem 20 mA. Může být připojen přímo k zesilovači, nebo pomocí anténního svodu, pokud je zesilovač hned u antény (pro vyrovnání ztrát v kabelu), pak ale musí být samozřejmě připojen přes vysokofrekvenční tlumivku s indukčností řádově jednotek až desítek mikrohenry. Podobný obvod s vysokofrekvenční tlumivkou a s oddělovacím kondenzátorem musí být i na druhé straně kabelu.

Vstupní obvod zesilovače je nesymetrický, pro připojení antén typu DISKONA a podobných, takže při použití antény typu skládaný dipól s impedancí 300 ohmů je nutností použít na vstupu symetrizační člen s převodem impedance 300 / 50 ohmů.

Montáž a uvedení do chodu.

Zařízení je sestrojeno na malé destičce plošných spojů, podle následujícího obrázku.

Vzorek byl zhotoven odfrézováním kruhových plošek měděné fólie  pomocí výkružníku zhotoveného vybroušením vrtáku, jak bylo popsáno ZDE. Zbylá vrstva pak slouží jako zem a stínění. Tento způsob konstrukce je velmi výhodný pro všechna vysokofrekvenční zapojení.

Po osazení všech součástek je předzesilovač připraven k provozu. Na krajích jednotlivých pásem se mohou objevit problémy se slábnutím síly signálu – v tom případě je nutno se pokusit o korekci indukčnosti cívek pomocí roztažení nebo stlačení závitů cívek L1 a L2.

Použité součástky:

Odpory
R1 – M12
R2 – 2k4
R3 – 10
R4 – 22k
R5 - 470

Kondenzátory:

C1, C2, C3 – podle výše uvedené tabulky
C4, C7 – 4n7
C5 – 10 pF
C6 – 100 pF

Polovodiče:

T1, T2 – BFR91 (BFR90)

Cívky:

L1, L2 – podle výše uvedené tabulky
vftl – 1 až 10 µH

Cívky L1 a L2 jsou navinuty měděným smaltovaným vodičem průměru 0,5 mm vzduchově na průměru 5 mm s délkou vinutí kolem 10 mm. Pro ty z vás, kteří nemáte zkušenosti s návrhy cívek pro vyšší kmitočty, a s jejich konstrukcí, uvádím orientační počty závitů:

320nH - 14 závitů
270nH - 12 závitů
90nH - 7 závitů
80nH - 6,5 závitu
36nH - 4,5 závitu
27nH - 4 závity
16nH - 3 závity
10nH - 2 závity
7nH - 1,5 závitu.

Autor: Andrzej Janeczek