VHF- UHF GP

Uživatelé pásem od 100 do 500 MHz (případně i výše) často narážejí na potřebu co nejjednodušší, levné, ale při tom dostatečně účinné všesměrové antény. Poměrně značně je rozšířená anténa zvaná Ground Plane, zkráceně GP, což je druh dipólu který jako svou druhou polovinu místo zemní roviny používá tak zvané protiváhy, které jsou pro dobrou účinnost laděny na požadovaný kmitočet, podobně jako vlastní zářič. Protiváhy jsou tři nebo čtyři vodiče (tyče) s délkou λ/4 připojené na druhý vodič napájecího vedení (u souosého kabelu na stínění) a umístěné pod vlastní anténou – zářičem a dobře od něj izolované. Zářičem je opět svislý vodič (tyč) o délce λ/4. Počet prvků protiváhy a úhel jejich náklonu vůči zářiči má vliv na vstupní odpor antény. Tak například při použití třech prvků protiváhy nakloněných o 90° je vstupní odpor antény 35 Ω, při 135° stoupá na 50 Ω a při 180° se anténa promění v klasický svislý dipól s impedancí 75 Ω. Vyzařovací diagram antény ve vodorovné rovině je v podstatě všesměrový, a závisí na počtu prvků protiváhy.

Ukázka zjednodušené antény typu GP pro VHF.

Délky prvků pro daný kmitočet.

Zajímavé podrobnosti o tomto typu antén viz třeba Simple VHF/UHF Ground Plane antennas for under $20