LADITELNÝ OSCILÁTOR

Před nějakou dobou jsem popsal poměrně kvalitní přijímač pro radioamatérské pásmo. Jediným jeho nedostatkem bylo, že jsem jako VFO používal signální generátor Tesla BM368. Vyzkoušel jsem mnoho zapojení VFO + oddělovacích stupňů a to nejlepší zapojení Vám teď předkládám:

Tranzistor T1 (J310) pracuje jako oscilátor Hartley. V gate je zapojená usměrňovací dioda D1 (šáhl jsem do šuplíku po osvědčené 1N4148), která stabilizuje amplitudu kmitů. Zvýší-li se z nějakého důvodu amplituda kmitů na gate, tak se zároveň zvětší i stejnosměrná složka na gate, strmost tranzistoru T1 klesne a amplituda kmitů se vrátí na původní hodnotu.  Oscilátor je napájen z 5V stabilizátoru 7805.

Rezonanční obvod musí být realizován ze stabilních součástek. Kondenzátor C1 jsem složil z několika slídových stařičkých typů. V mém vzorku byla kapacita C1 zhruba 280 pF. Cívka L1 má 25 závitů, L2 4 závity drátem o průměru 0,5 mm.  Jádro je toroid Amidon T68-6 z GESu. Těch 30 Kč se plně vyplatí v podobě malých rozměrů, stability, vysokého Q a tím i nízkého šumu. S uvedenými hodnotami kmitá oscilátor na kmitočtu cca 5,2 Mhz

Podivností tohoto VFO je ladění kondenzátorem C3 o kapacitě 500 pF (z běžného rozhlasového přijímače). Aby se zmenšil rozsah přeladění, zapojil jsem ho na vazební vinutí L2. A světe div se, ono to funguje a je to krásně stabilní. Kdybych připojil C3 přes nějaký rozprostírací kondenzátor paralelně k C1, tak by byla stupnice na jednom konci zhuštěná a na druhém roztažená. Rozsah přeladění je asi 150 kHz, což mi bohatě stačí.

Tranzistor T2 (rovněž J310) pracuje jako oddělovací stupeň. Do něj se přivádí napětí z oscilátoru přes kondenzátor C6, jehož kapacitou se dá nastavit výstupní výkon oddělovače. Proto jeho kapacitu neuvádím (řádově jednotky pF). Transformátor TR1 transformuje výstupní odpor T2 na 50 W. Navinul jsem ho na můj oblíbený toroid s vysokou permeabilitou o průměru 10 mm. Má 3 x 7 závitů drátem o průměru 0,3 mm.

Mnoho úspěchů při bastlení přeje Honza

1399711@seznam.cz