VF ZESILOVAČ KE KAŽDÉMU PŘIJÍMAČI

 

Jistě jste se již mnohokrát setkali s tím, že při poslechu na kmitočtově vyšších krátkovlnných pásmech je kvalita laděných obvodů vstupu přijímače horší, a tím pádem klesá i citlivost a zhoršuje se odolnost proti rušení ostatními stanicemi. Pomocí tohoto předzesilovače, který je zapojen jako násobič Q je možno se s těmito nežádoucími vlivy snadno vypořádat. Je možno jej použít k libovolnému přijímači, ať již tranzistorovému, nebo i ke staršímu elektronkovému. S úspěchem byl odzkoušen ve spojení s bývalým vojenským přijímačem ruské výroby R-311, který na 14 MHz pásmu byl téměř hluchý a po připojení tohoto předzesilovače množství přijímaných stanic narostlo téměř neuvěřitelně.

 

Celé zapojení se skládá z vysokofrekvenčního zesilovače, pracujícího s darlingtonovým zapojením tranzistorů T1 a T2, vstupního laděného obvodu L1 – C1, zpětnovazebního obvodu L2 – C5 a kondenzátoru zpětné vazby C4.

 


Dioda D1 slouží k nastavení takového pracovního bodu obou tranzistorů, při kterém mají maximální zesílení. Citlivost a selektivitu předzesilovače je možno nastavovat odporovým trimrem R1. Aby nedošlo k nežádoucímu rozkmitání obvodu, jsou do emitoru zesilovacího stupně zapojeny diody D2 a D3. V pokusném vzorku byly použity cívky L1 a L2 navinuté na kostřičkách o průměru 10 mm. L1 má 10 závitů vodičem 0,5 mm silným s odbočkou osmém závitu, cívka L2 má 20 závitů vodičem o průměru 0,1 mm. Doladění na pracovní kmitočet se děje kondenzátorem C2 z tranzistorového přijímače. Tranzistory T1 a T2 jsem použil germaniové ze starého TV tuneru, bohužel byly bez označení, ale s velkou pravděpodobností jsou typu AF139. Rovněž diody pochází z vraku TV přijímače, žádné označení na nich nebylo, ale byly ve video detektoru a v FM demodulátoru. Hodnoty součástek označené hvězdičkou (kondenzátor C5 a odpor R2) se přesněji nastaví při uvádění do chodu.

 

Odběr zapojení je kolem 3 mA, postačí tedy baterie "tabletka" používaná v kalkulačkách nebo v hodinkách, s napětím 1,25 V, případně jedna "tužková" baterie 1,5 V. Po vestavění do  uvedeného R-311 jsem použil napětí 2,5 V určené pro žhavení, pokud by jste jej vestavěli do přijímače s elektronkami se žhavením 6,3 V, doporučuji po usměrnění důkladnou filtraci a stabilizaci. Ke stabilizaci je možno použít i LED.....

 

Zapojení pochází z časopisu RADIO č.9/1975 (někdy bývá vhodné vracet se ke starším věcem).