VF ZES. K AUDIONU

Zamezí nežádoucímu vyzařování kmitů zpětné vazby z audionu.

Zpětnovazební přijímače, tak zvané audiony, mají sice slušnou citlivost, ale jednu obrovskou nevýhodu – při nasazení zpětné vazby, například pro příjem CW a SSB signálů, se vlastně detekční obvod změní ve vysílač, tím, že se rozkmitá, začne vyzařovat kmity zpět do antény. V tom případě dochází k nepříjemnému rušení okolních přijímačů. Ale nezoufejte, existuje jednoduchá metoda, jak tento nešvar odstranit – mezi anténu a vstupní obvody přijímače zařadíme oddělovací stupeň, tvořený zesilovačem v zapojení se společnou bází. Současně se takto vyřeší přizpůsobení vstupu k anténě s nízkou impedancí (tento stupeň má nízký vstupní odpor) a navíc ještě získáme – sice malé, ale přeci jen – určité zesílení signálu.

Základní zapojení takové verze zpětnovazebního přijímače, u které by mohlo docházet k nežádoucímu vyzařování najdete třeba na http://www.mikrocontroller.net/attachment/135961/RK1.PNG a zajímavé zapojení s násobičem Q je například  na http://www.b-kainka.de/bastel3.htm

Na následujícím obrázku je odzkoušené zapojení oddělovacího stupně, s libovolným NF nebo VF tranzistorem typu PNP, který má dostatečně vysoký pracovní kmitočet, vzhledem k přijímanému. Uvedené zapojení bylo testováno s tranzistory KF517, BF324, BC547 a BC557A, ve všech případech k naprosté spokojenosti.

Námět: http://www.mikrocontroller.net/