JEDNODUCHÝ WATTMETR

Jistě je známo všem, kdo začínali s vysíláním, že při použití zařízení s malým výkonem (QRP) ale také třeba s CB, což se svými 4 watty se rovněž řadí mezi QRP, je nutno pečlivě hospodařit s každým zlomkem wattíku, aby se jich co nejvíce dostalo do vzduchu. Hlavní zřetel je zde nutno dbát na anténu a její dokonalé vyladění, ale o tom je psáno jinde. Zde si ukážeme, jak zjistit kolik nám toho vysílač vyrábí.

Co vlastně k tomu potřebujeme – jednoduché zapojení podle obrázku a stejnosměrný multimetr či alespoň voltmetr s vnitřním odporem minimálně 20 kiloohmů (což jsou prakticky téměř všechny v současnosti vyráběné). Odpor 8k a kondenzátor 22n by měly být umístěny so možná nejblíže k výstupním svorkám pro připojení voltmetru. Odpory 220 ohmů by měly být bezindukční, ve vzorku jsme použili 1W odpory s kovovou vrstvou, střídavě otočené, čímž se i ten zbytek jejich indukčnosti vykompenzuje, obdobně jako v popisu antény ZDE. S uvedenými součástkami je možnost měřit až do výkonu 5W, při větších výkonech by mohlo dojít k přerušení diody. Ještě jedna připomínka – všechny spoje by měly být co nejkratší.

A nyní jak měřit – jednoduchost sama. Připojte kouskem souosého kabelu wattmetr k anténnímu výstupu vysílače (transceiveru), vysílač zapněte buď v módu CW nebo FM, a odečtěte výstupní napětí na voltmetru. Výstupní výkon pak zjistíme podle vzorečku

VÝKON = napětí / 55

Zdroj http://www.naturemagics.com/