VF AMPÉRMETR

Nedávno jsem zde popisoval vysokofrekvenční voltmetr, tedy vlastně jen sondu, jejíž pomocí je možno měřit střídavá napětí s vysokým kmitočtem pomocí stejnosměrného voltmetru (multimetru). Jako pokračování popisů užitečných pomůcek uvádím zde přípravek (sondu) sloužící k měření vf proudu, například u antén a podobně. Dá se s ní měřit proud, procházející z vysílače k anténě, nebo průběh proudu po délce antény.

Základem této pomůcky je proudový transformátor (obrázek 1), který tvoří tzv. zaklapávací ferit, pokud se nám jej nepodaří sehnat postačí i feritový toroid o menším průměru, průchozí (primární) vodič (na obrázku červený) pak zakončíme svorkami k propojení s vedením. Sekundární vinutí transformátoru (na obrázku modře) má 10 závitů izolovaného drátu které jsou vyvedeny do vf sondy (usměrňovače) podle obrázku 2 a po usměrnění na klasický stejnosměrný voltmetr s větším vnitřním odporem..

Obrázek 1 – proudová sonda

Obrázek 2 – sestava vf ampérmetru