145 MHz VERT DIPOL

Zde nabízím popis antény typu svislý dipól pro pásmo 145 MHz, vzorek je umístěn na střeše paneláku ve výšce cca 6 m (spodní okraj zářiče od střechy) a dle subjektivního hodnocení má velmi dobré vlastnosti. Skládá se ze dvou duralových trubek o průměru 40 mm umístěných svisle nad sebou a oddělených izolátorem. Střední vodič přívodního souosého kabelu je připojen k horní trubce, stínění k dolní. Po vztyčení na střeše byla naměřena impedance 75 ohmů (prostě taková, jakou má každý dipól), ale při napájení kabelem RG58 o délce 28 metrů byl provoz naprosto v pohodě. Kabel je veden uvnitř dolního ramene dipólu a dále pokračuje stožárkem z novodurové instalační trubky.

Místo dlouhého rozepisování uvádím několik obrázků, snad budou názornější než text.

 

Každé z ramen dipólu představuje, jak již bylo uvedeno, duralová trubka o délce 47 cm a průměru 4 cm, izolátor a víčko jsou vysoustruženy ze silonu. Po praktických zkušenostech bych ale spíše doporučil horní víčko vyrobit více do hrotu, aby na něj nesedali ptáci. Na fotografii jsou ještě dva silonové mezikusy, jelikož původně byla jako stožár použita sklolaminátová trubka průměru 28 mm o délce 1,5 m, která byla do ramen dipólu příliš volná. Upozorňuji na zářez ve středním izolátoru, do kterého zapadne dolní trubka, aby do ní nezatékala dešťová voda. Vzdálenost mezi oběma rameny dipólu je 35 mm, tedy širší část středového izolátoru.

Na dalším obrázku je foto sestavené antény. Váha samotné antény je 0,67 kg, spolu se sklolaminátovým stožárkem a s jejími upevňovacími třmeny váží 1,5 kg, čili pro transport vyhovující.
 
 

Po výsledcích testů mohu říci, že tato anténa předčila při příjmu všechna očekávání, poslouchám (mimo HAM pásma 145 MHz) jak stanice z pásma 172 MHz, tak i letecké pásmo, za velkou výhodu považuji to, že nepotřebuje protiváhu, jelikož je pravý dipól.

Zdroj http://www.radioscanner.ru/forum/topic18593.html