VERTIKÁLNÍ ANTÉNA

14 – 28 MHz

V poslední době občas mizí ze střech paneláků společné televizní antény, bohužel ale i s nosným stožárem, což je škoda, neboť tento se dá využít jako precizní účinná anténa pro amatérské pásma 14 až 28 MHz, odolná proti atmosférické elektřině. Tato velice žádoucí vlastnost je dána tím, že anténa je svým dolním koncem uzemněná. Jelikož náklady na její stavbu jsou, dalo by se říci, nulové a její schopnosti pracovat na několika amatérských pásmech, je pro amatéra, který má hlouběji do kapsy, také značně ekonomická.

Trik s připojením ke svodu je vyřešen tak zvaným přizpůsobením gama, které ve všeobecnosti může být použito nejenom pro rezonanční zářiče, ale i pro libovolné délky (samozřejmě mimo extremně zkrácených), a je zde možnost vytváření vícepásmových antén s tímto přizpůsobením.

Dle http://cb-27.ru/